ອົງການກາແດງລາວ

CROIX ROUGE LAO

ການບໍລິຈາກເລືອດ 💉ຫຼັງສັກວັກຊິນ COVID-19 👿

ການບໍລິຈາກເລືອດ 💉ຫຼັງສັກວັກຊິນ COVID-19 👿
👉🏻ກໍລະນີສັກ Pfizer, Sinovac , Sinopharm 7 ວັນ
👉🏻ກໍລະນີສັກ Astrazeneca 28 ວັນ
ທ່ານສາມາດບໍລິຈາກເລືອດ🩸ໄດ້ທີ່ :
📍ສູນເລືອດແຫ່ງຊາດ
ຕັ້ງຢູ່ທີ່ ບ້ານຊຽງຍືນ ມ.ຈັນທະບູລີ ນະຄອນຫຼວງວຽງຈັນ
📍ສູນເລືອດແຂວງ ທົ່ວປະເທດ
ສອບຖາມຂໍ້ມູນໂທຣ: 030 5487539
021 214 763