ອົງການກາແດງລາວ

CROIX ROUGE LAO

ການສືບທາວຫາຍາດພີ່ນ້ອງ

ການ​ສືບ​ທາວ​ຫາ​ຍາດ​ພີ່​ນ້ອງ ແມ່ນ ການ​ເປັນ​ສື່​ກາງ​ໃນ​ການ​ຕິດ​ຕໍ່​ພົວ​ພັນ​ຫາ ບຸກ​ຄົນ, ​ກຸ່ມ​ຄົນ ທີ່ບໍ່​ສາ​ມາດ​ຕິດ​ຕໍ່​ພົວ​ພັນ​ກັນ​ໄດ້ ເນື່ອງ​ຈາກ​ໄພ​ພິ​ບັດ, ການ​ຍົກ​ຍ້າຍ​ຖິ່ນ​ຖານ, ​ການ​ອົບ​ພະ​ຍົກ, ສົງ​ຄາມ ແລະ ອື່ນໆ ໃຫ້​ຮູ້​ຂ່າວ​ຄາວ ຫຼື ກັບ​ມາ​ຢູ່​ຮ່ວມ​ກັນ​ອີກ.