ອົງການກາແດງລາວ

CROIX ROUGE LAO

ກາແດງລາວໃຫ້ຄວາມຮູ້ແກ່ພະນັກງານ

ໃນວັນທີ 1 – 5 ເມສາ ອົງການກາແດງລາວ ໄດ້ຈັດຝຶກອົບຮົມ ວຽກງານສະຖິຕິຂັ້ນພື້ນຖານໃຫ້ແກ່ພະນັກງານ ອົງການກາແດງລາວ ຂຶ້ນທີ່ຫ້ອງປະຊຸມໂຮງແຮມຢູ່ສຸກ, ໂດຍການເປັນປະທານຂອງທ່ານ ຄອນສະຫວັນ ຈັນທະຄາມ ຫົວໜ້າຫ້ອງການອົງການກາແດງລາວ ພ້ອມດ້ວຍນັກສຳມະນາກອນເຂົ້າຮ່ວມທັງໝົດ 15 ທ່ານ .
ຈຸດປະສົງ ຂອງ ກອງປະຊຸມເພື່ອ: ຝຶກອົບຮົມ ໃຫ້ພະນັກງານ ທີ່ເຮັດວຽກກ່ຽວກັບວຽກງານສະຖິຕິ ມີຄວາມຮູ້ ຄວາມເຂົ້າໃຈ ກ່ຽວກັບການເກັບກຳຂໍ້ມູນສະຖິຕິ, ວິທີຄິດໄລ່, ການນຳໃຊ້ໂປແກມ, ປະເພດຂອງຂໍ້ມູນ ເພື່ອນຳມາໃຊ້ໃນວຽກງານປະສິດທິພາບແລະປະສິດທິຜົນໃຫ້ຫລາຍຂຶ້ນກວ່າເກົ່າ.