ອົງການກາແດງລາວ

CROIX ROUGE LAO

ກາແດງແຂວງອັດຕະປືຕ້ອງການເຂົ້າສານ 150 ໂຕນເພື່ອຊ່ວຍເຫຼືອປະຊາຊົນທີ່ປະສົບໄພນຳ້ຖ້ວມ

ໃນວັນທີ 12 ກັນຍາ 2019 ນີ້ ທ່ານ ວຽງໄຊ ໄຊສົມບັດ ຫົວໜ້າຫ້ອງການແຂວງອັດໄດ້ແຈ້ງໃຫ້ຮູ້ວ່າ:ແຂວງອັດຕະປືແມ່ນໄດ້ຮັບຜົນກະທົບຈາກພະຍຸດີເຟັສຊັ້ນ ແຕ່ວັນ 3-5 ກັນຍາ ເປັນຕົ້ນມາເຊິ່ງເປັນສາຍເຫດແມ່ນນ້ຳເຊກອງແລະແມ່ນຳ້ອື່ນໄຫຼນອງຖ້ວມບ້ານເຮືອນຂອງປະຊາຊົນມີ 5 ເມືອງ , 86 ບ້ານ, 13,323 ຄອບຄົວ ເຊິ່ງໄດ້ສ້າງຄວາມເສຍຫາຍຢ່າງຫລວງຫລາຍຕໍຊິວິດການເປັນຢູ່ຂອງປະຊາຊົນ ,
ຕໍບັນຫາດັ່ງກ່າວອົງການການແດງແຂວງອັດຕະປືກໍ່ບໍ່ນິ້ງນອນໃຈໄດ້ປະສານສົມທົບກັບຄະນະກຳມະການໄພພິບັດຂັ້ນແຂວງ , ພະແນກແຮງງານສະຫວັດດີການແຂວງ ແລະໄດ້ຈັດສົ່ງເຮືອທ້ອງແບນໄປຍົກຍ້າຍປະຊາຊົນອອກຈາກເຂດນ້ຳຖ້ວມ ມາຢູ່ທີ່ເຂດປອດໄພ ແລະ ຂົນເຄື່ອງຂອງ ໄດ້ 30 ຄອບຄົວ ໃນລະຫວ່າງວັນທີ່ 4 – 5 ກັນຍາ 2019 ແລະ ເຝົ້າລະວັງ ຕະຫລອດ 24 ຊົ່ວໂມງ , ຕັ້ງຈຸດຮັບເຄື່ອງບໍລິຈາກ ຈາກບັດດາພໍ່ແມ່ປະຊາຊົນ ແມ່ຄ້າຊາວຂາຍ ນັກທຸລະກິດ ກັບພະແນກແຮງງານແຂວງ ໄດ້ຈຳນວນຫລວງຫລາຍແຕ່ບໍພຽງພໍ, ເກັບກໍາຂໍ້ມູນຜົນເສຍຈາກພະແນກການກ່ຽວຂ້ອງແຂວງ ເຊັ່ນ:ພະແນກແຮງງານແຂວງ ແລະໜ່ວຍງານອື່ນ,ນອກນັ້ນຍັງເຂົ້າຮ່ວມປະຊຸມກັບ ຄະກຳມະການໄພພິດຂັ້ນແຂວງ ເພື່ອຕິດຕາມແລະວາງແຜນຮັບ
ໃນປະຈຸບັນນີ້ ທາງກາແດງແຂວງອັດຕະປືມີຄວາມຕ້ອງການອັ່ນຮິບດ່ວນແລະຈໍາເພື່ອແກ້ໄຂຊິວິດການເປັນຢູ່ຂອງປະຊາຊົນສິ່ງສຳຄັນແມ່ນເຂົ້າສານ 150 ໂຕນ , ອາຫາແຫ້ງ , ມຸ້ງ, ສາດ ,ຝ້າຫົ່ມ ແລະ ອື່ນໆ ,
ດັ່ງນັ້ນ,ຈື່ງຮຽກຮ້ອງມາມາຍັງບັນທ່ານ ຫ້າງຮ້ານນັກທຸລະກິດ ຈົ່ງໃຫ້ການປະກອບຊ່ວຍເຫຼືອເຊິ່ງກັນແລະກັນ.