ອົງການກາແດງລາວ

CROIX ROUGE LAO

ກາແດງແຂວງເຊກອງຊ່ວຍເຫລືອປະຊາຊົນ

 

ກາແດງແຂວງເຊກອງຊ່ວຍເຫລືອປະຊາຊົນໃນຕົ້ນເດືອນທັນວາ, ວັນທີ11ທັນວາ2018ອົງການກາແດງແຂວງເຊກອງ, ໄດ້ຊ່ວຍເຫລືອປະຊາຊົນ ແລະ ຄູອາຈານ, ເອື້ອຍນ້ອງນັກຮຽນ ໃຫ້2ຕົວເມືອງ(ເມືອງກະລືມ ແມ່ນບ້ານຖຳ້ເດ້ງ 36 ຫັລງຄາເຮືອນ, 61ຄອບຄົວ, 353ຄົນ, ມູນຄ່າການຊ່ວຍ 9.061.000 ກີບວັນທີ10ນຳພາໂດຍທ່ານ ດຣ ໄພວັນ ສຸກກະເສີມແລະເມືອງດາກຈືງນຳໂດຍທ່ານ ໜູລາ ຢາປະລອງຮັງ ຫົວໜ້າອົງການກາແດງແຂວງ, ພ້ອມດ້ວຍພະນັກງານວິຊາການ,ຫົວໜ້າຫ້ອງການກາແດງເມືອງ, ອຳນາດການປົກຄອງບ້ານ, ຄູອາຈານເຂົ້າຮ່ວມຢ່າງພ້ອມພຽງ. ຢູ່ບ້ານຕຣອງເມືອງ 66 ຫລັງຄາເຮືອນ, 75ຄອບຄົວ, 112ຄົນ.ໂຮງຮຽນມສຊຽງຫລວງ, ມຕ ຕຽມ, ຈຳນວນນັກຮຽນ 2ແຫ່ງ ມີທັງໝົດ: 337ຄົນ ມູນຄ່າ: 17.901.000 ກີບ.