ອົງການກາແດງລາວ

CROIX ROUGE LAO

ການສ້າງຕັ້ງກາແດງລາວ

ທີ່ຕັ້ງ ແລະ ພາລະບົດບາດ

ອົງການກາແດງລາວ  ຂຽນເປັນຕົວອັກສອນຫຍໍ້ວ່າ  “ ກດລ ”  ຫຼື  ຂຽນເປັນພາສາຝຣັ່ງວ່າ  “ Croix – Rouge Lao ”  ແມ່ນການຈັດຕັ້ງທາງສັງຄົມໜຶ່ງ  ທີ່ສັງກັດຢູ່ຫ້ອງວ່າການລັດຖະບານ , ມີພາລະບົດບາດ ເປັນເສນາທິການ ຊ່ວຍລັດຖະບານ  ໃນການຈັດຕັ້ງປະຕິບັດວຽກງານບັນເທົາທຸກ  ໃຫ້ແກ່ປະຊາຊົນຜູ້ທຸກຍາກ ຂາດເຂີນ, ຜູ້ປະສົບໄພພິບັດຕ່າງໆ ,  ປົກປັກຮັກສາສົ່ງເສີມສຸຂະພາບຂັ້ນພຶ້ນຖານ  ຈັດຕັ້ງປະຕິບັດວຽກງານ  ການບໍລິຈາກເລືອດ ,  ສະໜອງເລືອດປອດໄພ  ແລະ  ຄຸນຄ່າດ້ານມະນຸດສະທໍາ  ,  ຂົນຂວາຍແຫຼ່ງທຶນ  ແລະ  ອາສາສະໝັກກາແດງ  ເພື່ອປະກອບສ່ວນ ເຂົ້າໃນວຽກງານມະນຸດສະທໍາ ຕາມ 7 ຫຼັກການພື້ນຖານຂອງຂະບວນການກາແດງສາກົນ.

ປະຫວັດຄວາມເປັນມາ ແລະ ການສ້າງຕັ້ງ

ອົງການກາແດງລາວ ໄດ້ສ້າງຕັ້ງຂຶ້ນໃນວັນທີ    1  /  1  /  1955   ໃນເວລານັ້ນ ບັນດາກາແດງໃນທົ່ວໂລກມີພຽງແຕ່  80  ປະເທດ   ແລະ  ມີຊື່ວ່າ  ສະພາກາແດງລາວ  ເປັນພາສາສາກົນວ່າ:  Lao Red Cross    ມີພະນັກງານກາທັງໝົດ   73   ທ່ານ ,  ຍິງ  2  ທ່ານ ,    ຄະນະກໍາມະການບໍລິຫານ  7  ທ່ານ   ທີ່ໄດ້ຮັບການແຕ່ງຕັ້ງຈາກສະພາລັດຖະມົນຕີ  ເລກທີ່  71  /  PC  ລົງວັນທີ  26  / 3 / 1956   ທີ່ວຽງຈັນ   ແລະ  ຄະນະກໍາມະການກາແດງສາກົນໄດ້ຮັບຮູ້ຢ່າງເປັນທາງການ  23  /  5  /  1957 .   ຕາມຈົດໝາຍວຽນເລກທີ  416 ,  ສະຫະພັນກາແດງ   ແລະ  ຊີກວົງເດືອນແດງສາກົນ ຮັບຮອງ ສະພາກາແດງລາວ ຢ່າງເປັນທາງການ ເຂົ້າເປັນສະມາຊິກ ໃນວັນທີ  25  ເດືອນຕຸລາ ປີ 1957 ,   ທີ່ກອງປະຊຸມຄັ້ງທີ່  24  ຈັດຂຶ້ນນະຄອນຫຼວງນິວແດນລີ ປະເທດອິນເດຍ  ຂອງສະມາຄົມກາແດງທົ່ວໂລກ

ຍ້ອນຫຍັງຈຶ່ງມີການສ້າງຕັ້ງອົງການກາແດງລາວ

ຍ້ອນ ພັກ -ລັດຖະບານ ມີແນວທາງທີ່ຖຶກຕ້ອງ ແລະ ສອດຄ່ອງ ສະຫຼາດສ່ອງໃສ ເປັນຫ່ວງເປັນໃຍຕໍ່ຊີວິດການເປັນຢູ່ຂອງປະຊາຊົນ ແລະ ເອົາປະຊາຊົນເປັນຫຼັກ,  ຍ້ອນ​ໄດ້​ຮັບ​ອິດ​ຕິ​ພົນ ​ແລະ ​ບົດບາດ​ຂອງ​ກາ​ແດງສາກົນ​ການ​ແຜ່​ຂະຫຍາຍ​ເຂົ້າ​ມາ​ໃນ​ທະວິ​ບອາຊີ​ໄດ້​ຢ່າງ​ກວ້າງຂວາງ​​  ແລະ  ຍ້ອຍ​ຄວາມ​ຮຽກຮ້ອງ​ຕ້ງການຂອງ​ປະຊາຊົນ​ລາວ​ບັນດາ​ເຜົ່າ​ທີ່​ຢາກ​ໃຫ້​ມີການ​ຊ່ວຍ​ເຫຼືອ​ແລະ​ບັນທຸກ​ແກ່​ປະຊາຊົນ​ຜູ້​ທຸກ​ຍາກ

ຈຸດປະສົງ

ລັດຖະບານຣາຊອານາຈັກລາວ , ໄດ້ແຈ້ງເຈດຈຳນົງໂດຍ ອິງຕາມຈົດໝາຍເຊີນ ເລກທີ 1.112 / AE – CI, ລົງວັນທີ 23 / 10 / 1956 ທີ່ວຽງຈັນ , ເຂົ້າຮ່ວມໃນ 1956 , ກັບບັນດາປະເທດເອກະລາດອື່ນໆ , ໃນ 4 ສົນທິສັນຍາເຊີແນວທີ່ກຳນົດໃຊ້ ວັນທີ 12 ສິງຫາ 1949 ຊຶ່ງມີເນື້ອໃນລວມດັ່ງຕໍ່ໄປນີ້:

  • ໃຫ້ການ​ຊ່ວຍ​ໜູນ​ແກ່​ບັນດາ​ຜູ້​ຖືກ​ບາດ​ເຈັບ ​ແລະ ຄົນ​ເຈັບ ​ຢູ່​ໃນ​ກຳລັງ​ກ​ອງທັບ​ທີ່​ກຳລັງ​ສູ້​ຮົບກັນ
  • ​ໃຫ້ການ​ຊ່ວຍ​ໜູນ​ແກ່​ບັນດາ​ຜູ້​ທທີ່ຖືກ​ເຈັບ , ຄົນ​ເຈັບ , ພວກ​ທີ່​ຕົກຢູ່ໃນ​ທະ​ເລ​ຂອງ​ກຳລັງ​ກອງທັບ​ທາງ​ທະ​ເລ
  • ດູແລ ແລະ ເບິ່ງແຍງສະເລີຍເສິກໃນສົງຄາມ
  • ປົກປ້ອງບັນດາພົນລະເຮືອນໃນເວລາສົງຄາມ

ພາຍຫຼັງປະເທດຊາດໄດ້ຮັບການປົດປ່ອຍປະເທດ 1975 ລັດຖະບານໄດ້ໃຫ້ສັນຕະຍາບັນເຊັນຮັບຮອງເອົາອານຸສັນຍາເພີ່ມເຕີມມີ:

  • ອານຸສັນຍາເພີ່ມເຕີມ ສະບັບທີ  I   protocole additionnel I  )   ໃນວັນທີ  8  ມີຖຸນາ  1977  ແລະ  ອານຸສັນຍາເພີ່ມເຕີມສະບັບທີ   II   protocole additionnel   II   )  ໃນວັນທີ 18 ພະຈິກ 1980,   ລັດຖະບານສປປລາວ ໄດ້ອອກຖະແຫຼງການຮັບຮອງຄືນ  ມາດຕາທີ 90  ຂອງອານຸສັນຍາເພີ່ມເຕີມ I,  ຂອງປີ 1977  ໃນວັນທີ 30 ມັງກອນ 1988
  • ດັ່ງນັ້ນ, ມາຮອດດຽວນີ້,  ໄດ້ມີ  53  ປະເທດຮັບຮອງເອົາໃນ  175  ປະເທດ ຊຶ່ງເປັນສະມາຊິກຂອງຂະບວນການກາແດງສາກົນ.
  • ວັນຄົບຮອບ 50  ປີ ຂອງການເຊັນສົນທິສັນຍາເຊີແນວ ,  12  ສິງຫາ  1999 , ໄດ້ມີ  188  ປະເທດເຊັນຮັບຮູ້ ແລະ ຮັບຮອງເອົາ  4  ສົນທິສັນຍາເຊີແນວ  ແລະ  2  ອານຸສັນຍາເພີ່ມເຕີມ.
  • ມີ  175  ປະເທດທີ່ເປັນສະມາຊິກຂອງສະຫະພັນກາແດງ  ແລະ  ຊີກວົງເດືອນແດງຂອງໂລກໄດ້ນໍາໃຊ້ ແລະຈັດຕັ້ງປະຕິບັດ.