ອົງການກາແດງລາວ

CROIX ROUGE LAO

ຂໍຂອບໃຈທ່ານ ນາງ ພູທອນ ແສງສຸວັນ

ຂໍຂອບໃຈທ່ານ ນາງ ພູທອນ ແສງສຸວັນ ທີ່ໄດ້ປະກອບສ່ວນບໍລິຈາກເລືອດຊ່ວຍເຫຼືອສັງຄົມໃນໄລຍະ 3 ປີ (2016-2018) ຈຳນວນ 08 ຄັ້ງ , ລວມຈຳນວນຄັ້ງທັງໝົດ 16 ຄັ້ງ ແລະ ທ່ານ ສຸກຂະວົງ ໝັ້ນອານົງ ທີ່ໄດ້ປະກອບສ່ວນບໍລິຈາກເລືອດຊ່ວຍເຫຼືອສັງຄົມໃນໄລຍະ 3 ປີ (2016-2018) ຈຳນວນ 10 ຄັ້ງ , ລວມຈຳນວນຄັ້ງທັງໝົດ 21 ຄັ້ງ ຊົມເຊີຍ👏🏻👏🏻