ອົງການກາແດງລາວ

CROIX ROUGE LAO

ຂໍຊົມເຊີຍທ່ານ ນາງ ລາຕີ ສີສົມບັດ ທີ່ໄດ້ຮັບ ຫຼຽນໄຊແຮງງານ

ຂໍຊົມເຊີຍທ່ານ ນາງ ລາຕີ ສີສົມບັດ ທີ່ໄດ້ຮັບ ຫຼຽນໄຊແຮງງານ ຈາກການປະກອບສ່ວນບໍລິຈາກເລືອດໃນໄລຍະ3ປີ (2016-2018) ຈຳນວນ 08ຄັ້ງ
ມາຮອດປະຈຸບັນ ລວມຈຳນວນຄັ້ງ ບໍລິຈາກທັງໝົດ 19ຄັ້ງ