ອົງການກາແດງລາວ

CROIX ROUGE LAO

ຂໍຊົມເຊີຍ ພະນັກງານ ບໍລິສັດ ນ້ຳສີອຸໄລພານິດ

ຂໍຊົມເຊີຍ ພະນັກງານ ບໍລິສັດ ນ້ຳສີອຸໄລພານິດ ທີ່ຮ່ວມບໍລິຈາກເລືອດເພື່ອຊ່ວຍເຫຼືອສັງຄົມ ໃນວັນທີ 18/06/2022 ທີ່ຜ່ານມາ
ຈຳນວນ 30ທ່ານ