ອົງການກາແດງລາວ

CROIX ROUGE LAO

ຊາວໜຸ່ມແຂວງອຸດົມໄຊເຂັ້ມແຂງເສຍເລືອດເພຶ່ອປະຊາຊົນ

ໃນຕອນເຊົ້າຂອງວັນທີ 19/3/2019 ຊາວໜຸ່ມພະແນກ ຖະແຫຼງຂ່າວວັດທະນາທຳແລະທ່ອງທ່ຽວ,ເຂັ້ມແຂງເສຍສະຫລະເພຶ່ອປະຊາຊົນ ເພາະຊາວຄືອີນຊີຂອງຍົກສະອີງໃສແຈ້ງການແນະນຳຂອງຄະນະບໍລິຫານເລຂາຊາວໜຸ່ມແຂວງດັ່ງຄຳຂວັນທີວ່າ ຊາວໜຸ່ມຕະລຸມບອນແຂວງອຸດົມໄຊ ຮ່ວມໃຈບໍລິຈາກເລືອດເພື່ອຊ່ວຍເຫຼືອສັງຄົມ. ເປັນກຽດເຂົ້າຮ່ວມໂດຍທ່ານ ຄຳແບງ ຈັນມະນີ ຮອງເລຂາຊາວໜຸ່ມແຂວງ, ມີຜູ້ເຂົ້າຮ່ວມທັງໝົດ 36 ສະຫາຍ ຍິງ 16 ສະຫາຍ. ກອນຈະຮັບການບໍລິຈາກສະຫາຍ ນິນໄຊ ພົມພູມີ ຍັງໄດ້ເຜີຍແຜ່ພາລະບົດບາດວຽກງານກາແດງໂດຍອີງໃສ 7 ຫຼັກການກາແດງສາກົນ, ອະທິບາຍມາດຖານເງື່ອນໄຂຂອງຜູ້ບໍລິຈາກເລືອດ. ຈາກນັ້ນກໍມີຜູ້ສະໝັກໃຈບໍລິຈາກເລືອດ14 ສະຫາຍ, ຍິງ 4 ສະຫາຍ. ໄດ້ເລືອດຕົວຈິງ 12 ຖົງ, ຍິງ 2 ຖົງ. ຈາກນັ້ນກິດຈະກຳບໍລິຈາກເລືອດກໍໄດ້ສິນສຸດລົງຢ່າງຈົບງາມ.ແລະຄະນະເລຂາຊາວໜຸ່ມແຂວງຍັງມີແຜ່ນສືບຕໍ່ອີກ2 ຈຸດຄື: ພະແນກການເງີນແຂວງແລະພະແນກແຮງງານສະຫວັດດີການ-ສັງຄົມແຂວງ. ຂຽນຂ່າວໂດຍ: ນິນໄຊ ພົມພູມີ