ອົງການກາແດງລາວ

CROIX ROUGE LAO

ຍົກລະດັບໃຫ້ພະນັກງານບໍລິຫານຄຸ້ມຄອງໃຫ້ແກ່ພະນັກງານກາແດງ

ໃນລະຫວ່າງວັນທີ 15-17 ມີນາ 2022 ນີ້ ອົງການກາແດງແຫ່ງຊາດລາວໄດ້ຝຶກອົບຮົມ
ໃຫ້ພະນັກງານຮຽນຮູ້ຫລັກການຄຸ້ມຄອງບໍລິຫານ ແລະການວາງແຜນຂື້ນທີ່ເມືອງວັງວຽງ ແຂວງວຽງຈັນ.
ໂດຍການເຂົ້າຮ່ວມຂອງທ່ານ ຮສ ດຣ ພູທອນ ເມືອງປາກ ປະທານອົງການກາແດງແຫ່ງຊາດລາວ, ທ່ານ ດຣ ກາວິພອນ ສຸດທິ ຫົວໜ້າຫ້ອງການອົງການກາແດງແຫ່ງຊາດລາວ, ມີຜູ້ຕາງໜ້າຈາກສະຫະພັນກາແດງ ແລະຊີກວົງເດືອນແດງສາກົນປະຈຳລາວ,ວິທະຍາກອນ ແລະ ສຳມະນາກອນເຂົ້າຮ່ວມທັງໝົດ 27ທ່ານ,ຍິງ 9ທ່ານ ຊຸດອົບຮົມໃນຄັ້ງນີ້ເພື່ອເປັນການ ສ້າງຄວາມຮູ້ ແລະ ເຂົ້າໃຈ ກ່ຽວກັບພື້ນຖານການຄຸ້ມຄອງບໍລິຫານ ແລະ ການສ້າງແຜນການ, ສ້າງຄວາມຮູ້, ຄວາມສາມາດ ແລະ ປະສົບການ ໃນການວາງແຜນ ເພື່ອເປັນພື້ນຖານ ໃນການຈັດຕັ້ງປະຕິບັດ ກິດຈະກຳ ຂອງໂຄງການຕ່າງໆ ໃຫ້ແກ່ພະນັກງານ, ຜູ້ຮັບຜິດຊອບໂຄງການ ເພື່ອເປັນການພັດທະນາ ແລະ ຈັດຕັ້ງປະຕິບັດ ວຽກງານໃຫ້ໄດ້ຮັບຜົນດີຂຶ້ນ.
ພາຍຫຼັງການຝຶກອົບຮົມ ຜູ້ເຂົ້າຮ່ວມຈະສາມາດ
ຮູ້ ແລະ ເຂົ້າໃຈ ຄວາມໝາຍ, ຄວາມສຳຄັນ ແລະ ວົງຈອນຂອງການຄຸ້ມຄອງບໍລິຫານ;ຮູ້ ແລະ ເຂົ້າໃຈ ຂັ້ນຕອນຕ່າງໆຂອງການສ້າງແຜນການ, ການເກັບກຳ, ວິເຄາະ ແລະ ນຳໃຊ້ຂໍ້ມູນ ເຂົ້າໃນການວາງແຜນ,ສາມາດສ້າງແຜນການປະຈຳປີ, ປະຈຳໄຕມາດ, ປະຈຳເດືອນ ຂອງວຽກງານທີ່ຕົນຮັບຜິດຊອບ ໂດຍອີງໃສ່ຂໍ້ມູນ ແລະ ບັນຫາທີ່ພົບພໍ້ ຫຼື ຈາກຄວາມຕ້ອງການໃນການພັດທະນາວຽກງານໃນຂົງເຂດໃດໜຶ່ງ;ສາມາດອະທິບາຍ ແລະ ຈັດຕັ້ງປະຕິບັດ ແຜນການທີ່ສ້າງຂຶ້ນມາ ໄດ້ຢ່າງມີປະສິດທິພາບມີປະສົບການ ແລະ ໝັ້ນໃຈໃນການຂຽນແຜນກິດຈະກຳ, ແຜນການ ຫຼື ບົດສະເໜີໂຄງການໃດໜຶ່ງ
ຫຼັງຈາກສຳເລັດຊຸດອົບຮົມໃນພິທີກໍໄດ້ມອບໃບຢັ້ງຢືນໃຫ້ແກ່ສຳມະນາກອນແລະ
ໃນຕອນທ້າຍ ທ່ານປະທານອົງການກາແດງແຫ່ງຊາດລາວຍັງໄດ້ສະແດງຄວາມຊົມເຊີຍຕໍ່ຜົນສຳເລັດຂອງການຈັດຊຸດອົບຮົມໃນຄັ້ງນີ້ ພ້ອມທັງເນັ້ນໜັກໃຫ້ຜູ້ທີ່ເຂົ້າຮ່ວມຝຶກຈົ່ງໄດ້ນຳໃຊ້ຄວາມຮູ້,ຄວາມສາມາດທີ່ໄດ້ຮຽນມາໝູນໃຊ້ເຂົ້າໃນວຽກງານຕົວຈິງເປັນຕົ້ນຕ້ອງກວດກາຄືນແຜນການຈັດຕັ້ງປະຕິບັດວຽກງານໃນພະແນກການຂອງຕົນ,ກະກຽມຮ່າງແຜນການປະຈຳປີແລກປຽ່ນກັບຄະນະພະແນກຂອງຕົນເລື້ອຍເພື່ອເປັນການຮຽນຮູ້.
ຊຸດອົບຮົມໃນຄັ້ງນີ້ໄດ້ຮັບການສະໜັບສະໜູນງົບປະມານຈາກສະຫະພັນກາແດງ ແລະ ຊີກວົງເດືອນແດງສາກົນ(IFRC)