ອົງການກາແດງລາວ

CROIX ROUGE LAO

ຕິດຕໍ່ເຮົາ

ຫ້ອງການອົງການກາແດງລາວ

ຖະໜົນເສດຖາທິລາດ,
ບ້ານ ຊຽງຍືນ.
ຕູ້ໄປສະນີ 650
ນະຄອນຫລວງວຽງຈັນ
ສ. ປ.ປ. ລາວ

ອິເມວ:    info@laoredcross.org.la
ໂທລະສັບ:      +(856 21) 216610, 253014, 215762
ແຟກ:      +(856 21) 212128, 253014