ອົງການກາແດງລາວ

CROIX ROUGE LAO

ທ່ານຮູ້ຫຼືບໍ່? ເລືອດ1ຖົງທີ່ທ່ານບໍລິຈາກເລືອດນັ້ນ ສາມາດນຳໄປຊ່ວຍໄດ້ອີກ3ຊີວິດ

ທ່ານຮູ້ຫຼືບໍ່?
ເລືອດ1ຖົງທີ່ທ່ານບໍລິຈາກເລືອດນັ້ນ ສາມາດນຳໄປຊ່ວຍໄດ້ອີກ3ຊີວິດ
ການບໍລິຈາກເລືອດ1ຄັ້ງຂອງທ່ານ = ເລືອດ1ຖົງ
ເລືອດ1ຖົງແມ່ນສາມາດປິ່ນແຍກເປັນ3ສ່ວນປະກອບຂອງເລືອດໄດ້ດັ່ງນີ້:
– ເມັດເລືອດແດງເຂັ້ມຂຸ້ນ (Red Blood Cell)
– ເມັດເລືອດນ້ອຍ (Platelets)
– ພາສມາ (Plasma)
ເລືອດແຕ່ລະສ່ວນແມ່ນໃຊ້ໃນການປິ່ນປົວຂອງແຕ່ລະພະຍາດທີ່ແຕກຕ່າງກັນ
ສູນເລືອດແຫ່ງຊາດ ແລະ ສູນເລືອດແຂວງທົ່ວປະເທດ
ຂໍເຊີນທຸກໆທ່ານຮ່ວມບໍລິຈາກເລືອດເພື່ອຊ່ວຍເຫຼືອຄົນເຈັບທີ່ນອນປີ່ນປົວຢູ່ຕາມໂຮງໝໍຕ່າງໆທົ່ວປະເທດ🅰️🅱️🅾️🆎
ທ່ານສາມາດບໍລິຈາກເລືອດ🩸ໄດ້ທີ່ :
📍ສູນເລືອດແຫ່ງຊາດ
ຕັ້ງຢູ່ທີ່ ບ້ານຊຽງຍືນ ມ.ຈັນທະບູລີ ນະຄອນຫຼວງວຽງຈັນ
📍ສູນເລືອດແຂວງ ທົ່ວປະເທດ
ສອບຖາມຂໍ້ມູນໂທຣ: 030 548 7539
021 214 763
020 5741 6381
020 5741 6382