ອົງການກາແດງລາວ

CROIX ROUGE LAO

ປະຊາຊົນແຂວງ ບໍ່ແກ້ວ ໃຫ້ການປະກອບສ່ວນໃນວຽກງານການບໍລິຈາກເລືອດ

ໃນລະຫວ່າງວັນທີ 8 – 16 ພະຈິກທີ່ຜ່ານມາ ສູນເລືອດກາແດງແຂວງບໍ່ແກ້ວ ສາມາດຮັບບໍລິຈາກເລືອດ ໄດ້ທັງຫມົດ 18 ທ່ານ, ຍິງ 3 ທ່ານ, ໃນນີ້ຮັບບໍລິຈາກເລືອດແບບສະຫມັກໃຈ ໂດຍບໍ່ຫວັງສີ່ງຕອບແທນ ທັງຫມົດ 2 ທ່ານ, ຍິງ 1 ທ່ານ, ຮັບການບໍລິຈາກແບບທົດແທນທັງຫມົດ 16 ທ່ານ, ຍິງ 2 ທ່ານ; ເພື່ອເປັນການຊ່ວຍເຫຼືອໃຫ້ແກ່ປະຊາຊົນຜູ້ທີ່ມີຄວາມຕ້ອງການເລືອດຈາກອຸປະຕິເຫດ, ຜ່າຕັດ, ຟອກມາກໄຂ່ຫຼັງ, ຂາດເລືອດ ແລະ ອື່ນໆ, ເພື່ອໃຫ້ເລືອດມີແຮໄວ້ ທັນຕາມຄວາມຕ້ອງການ, ສະນັ້ນ, ທາງອົງການກາແດງແຂວງບໍ່ແກ້ວ ຂໍເຊີນຊ່ວນບັນດາທ່ານພະນັກ ງານ, ທະຫານ, ຕ່ຳຫລວດ, ນັກຮຽນ-ນັກສືກສາ ຕະຫລອດຮອດພໍ່ແມ່ປະຊາຊົນພາຍໃນເທດສະບານແຂວງ ຮ່ວມຮັບບໍລິຈາກເລືອດແບບສະຫມັກໂດຍບໍ່ຫວັງສິ່ງຕອບແທນ, ທີ່ສູນເລືອດແຂວງບໍ່ແກ້ວ ເພື່ອຊ່ວຍເຫລືອຄົນທີ່ຖືກບາດເຈັບ ທີ່ຕ້ອງການປິ່ນປົວດ້ວຍເລືອດ, ສູນເລືອດແຂວງຕັ້ງຢູ່ໃກ້ກັບທາງຂື້ນທີ່ພັກຂອງກົມການເມືອງ ເປີດບໍລິການຕະຫລອດ 24 ຊົ່ວໂມງ.