ອົງການກາແດງລາວ

CROIX ROUGE LAO

ປະຊາຊົນ7ບ້ານຂອງເມືອງຊຳໃຕ້ແຂວງຫົວພັນຈະໄດ້ເຂົ້າເຖິງດ້ານສຸຂະພາບ

ໃນວັນທີ 20ພຶດສະພາ 2022ນີ້ ອົງການກາແດງແຫ່ງຊາດລາວໄດ້ຈັດກອງປະຊຸມແນະນຳໂຄງການສົ່ງເສີມສຸຂະພາບຊຸມຊົນໃຫ້ແກ່ຜູ້ດ້ອຍໂອກາດ ທີ່ເມືອງຊຳໃຕ້ ແຂວງຫົວພັນ
ໂດຍການເຂົ້າຮ່ວມເປັນປະທານຂອງທ່ານ ຮສ ດຣ ພູທອນ ເມືອງປາກ ປະທານອົງການກາແດງແຫ່ງຊາດລາວ, ທ່ານ ວົງເພັດ ກຽນສິງຮັກ ປະທານແນວລາວສ້າງຊາດແຂວງຫົວພັນແລະມີບັນດາທ່ານກ່ຽວຂ້ອງຈາກສູນກາງ,ແຂວງ,ເມືອງເຂົ້າຮ່ວມ 26ທ່ານ,ຍິງ 06 ທ່ານ.
ໃນກອງປະຊຸມ ທ່ານ ດຣ ບຸນມາ ໄຊຍະສຸກ ຫົວໜ້າກອງສົ່ງເສີມສຸຂະພາບຊຸມຊົນ ອົງການກາແດງແຫ່ງຊາດລາວໄດ້ຂຶ້ນສະເຫນີໂຄງການ ສົ່ງເສີມສຸຂະພາບຊຸມຊົນໃຫ້ແກ່ຜູ້ດ້ອຍໂອກາດນີ້ ແມ່ນເພື່ອປັບປຸງສະຖານະພາບດ້ານສຸຂະພາບໃຫ້ແກ່ປະຊາຊົນຜູ້ດອຍໂອກາດພາຍໃນ 7 ບ້ານເປົ້າໝາຍຂອງເມືອງຊຳໃຕ້ ແຂວງຫົວພັນ, ເພື່ອປັບປຸງຄວາມສາມາດໃຫ້ກາແດງແລະ ພະນັກງານສາທາລະນະສຸກເມືອງ,ຊຸມຊົນ,ໂຮງຮຽນ ເຂົ້າເຖິງດ້ານການບໍລິການປະຖົມພະຍາບານ ແລະ ການຫຼຸດຜ່ອນຄວາມສ່ຽງໄພພິບັດ, ປັບປຸງຄວາມສາມາດຂອງອາສາສະໝັກກາແດງ ແລະ ຄູອາຈານໃນໂຮງຮຽນ ໃນການປ້ອງກັນ ແລະ ຄວບຄຸມພະຍາດໂຄວິດ-19; ໂຄງການນີ້ ປະກອບມີ 12 ກິດຈະກຳຫຼັກເຊັ່ນ: ສ້ອມແປງລະບົບນ້ຳລິນ 7ແຫ່ງ, ກໍ່ສ້າງວິດຖ່າຍຈຳນວນ 95 ໜ່ວຍ,ສົ່ງເສີມສຸຂະອະນາໄມ, ຝຶກອົບຮົມດ້ານໂພຊະນາການ,ສະໜອງອູປະກອນສວນຄົວ ແລະ ແນວພັນ,ຝຶກອົບຮົມການປະຖົມພະຍາບານ, ສະໜອງຖົງພະຍາບານ,ຝຶກອົບຮົມດ້ານການຫຼຸດຜ່ອນຄວາມສ່ຽງໄພພິບັດ, ຝຶກອົບຮົມການປ້ອງກັນພະຍາດໂຄວິດ-19, ຕິດຕາມຊຸກຍູ້ .ມີປະຊາຊົນໃນ7ບ້ານເປົ້າໝາຍຂອງໂຄງການ 388ຄົວເຮືອນ, ປະຊາກອນ 2400 ຄົນ, ລວມເຖິງນັກຮຽນ ແລະຄູອາຈານຂອງໂຮງຮຽນປະຖົມ 07 ແຫ່ງ ແລະ ມັດທະຍົມ 03 ແຫ່ງ ຂອງເມືອງຊຳໃຕ້ໄດ້ຮັບຜົນປະໂຫຍດໂດຍການຊ່ວຍເຫລືອຈາກກາແດງ ສ.ເກົາຫຼີ ລວມມູນຄ່າທັງໝົດ 140,059$(ໂດລາສະຫະລັດ)
ໂຄງການນີ້ໃຊ້ຈັດຕັ້ງປະຕີບັດເວລາໜຶ່ງປີ ນັບແຕ່ມື້ອະນຸມັດເປັນຕົ້ນໄປຈົນເຖິງ ວັນທີ 31 ມີນາ ປີ 2023
ຈາກນັ້ນ ທ່ານປະທານອົງການກາແດງແຫ່ງຊາດລາວກໍໄດ້ເຜີຍແຜ່ທີ່ຕັ້ງ,ພາລະບົດບາດ,ສິດ,ໜ້າທີ່,ປະຫວັດຄວາມເປັນມາຂອງຂະບວນການກາແດງ, ກົດໝາຍວ່າດ້ວຍວຽກງານກາແດງລາວ, ດຳລັດວ່າດ້ວຍການຈັດຕັ້ງ ແລະ ການເຄື່ອນໄຫວຂອງອົງການກາແດງແຫ່ງຊາດລາວ ລວມຜົນງານການຈັດຕັ້ງປະຕິບັດ ແລະ ອື່ນໆ ໃຫ້ຜູ້ເຂົ້າຮ່ວມໄດ້ຮັບຮູ້ ແລະ ເຂົ້າໃຈເຖິງບົດບາດຄວາມສຳຄັນໃນການຈັດຕັ້ງຜັນຂະຫຍາຍວຽກງານ ແລະ ປະກອບສ່ວນເຂົ້າໃນວຽກງານກາແດງ.