ອົງການກາແດງລາວ

CROIX ROUGE LAO

ປະຖົມພະຍາບານ

ການ​ປະ​ຖົມ​ພະ​ຍາ​ບານ ແມ່ນ ການ​ຊ່ວຍ​ເຫຼືອ​ເບື້ອງ​ຕົ້ນ ແກ່​ຜູ້​ຖືກ​ເຄາະ​ຮ້າຍ​ທີ່​ໄດ້​ຮັບ​ບາດ​ເຈັບ ທາງ​ດ້ານ​ຮ່າງ​ກາຍ ແລະ/ຫຼື ຈິດ​ໃຈ ໂດຍ​ນຳ​ໃຊ້​ວັດ​ຖຸ​ປະ​ກອນ​ທີ່​ມີ​ຢູ່​ອ້ອມ​ຂ້າງ ຢ່າງ​ຖືກວິ​ທີ ຈົນ​ກ່​ວາ​ຈະ​ນຳ​ສົ່ງ​ເຖິງ​ສະ​ຖານ​ທີ່​ບໍ​ລິ​ການ​ດ້ານ​ການ​ແພດ.

ຜູ້​ທີ່​ຈະ​ໃຫ້​ການ​ຊ່ວຍ​ເຫຼືອ​ປະ​ຖົມ​ພະ​ຍາ​ບານ ຕ້ອງ​ໄດ້​ຮັບ​ການ​ຝຶກ​ອົບ​ຮົມ​ທາງ​ດ້ານ​ປະ​ຖົມ​ພະ​ຍາ​ບານ.