ອົງການກາແດງລາວ

CROIX ROUGE LAO

ປະທານອົງການກາແດງລາວຕ້ອນຮັບຜູ້ຕາງໜ້າອົງການກາແດງເຢຍລະມັນ

ໃນວັນທີ 23 ມີຖຸນາ 2021 ນີ້ ທ່ານ ຮສ ດຣ ພູທອນ ເມືອງປາກ ປະທານອົງການກາແດງລາວໄດ້ຕ້ອນຮັບທ່ານ Timothy John BRAYຜູ້ຕາງໜ້າອົງການກາແດງເຢຍລະມັນປະຈຳລາວ ໂອກາດດັ່ງທ່ານ ປະທານອົງການກາແດງລາວໄດ້ສະແດງການຕ້ອນຮັບຢ່າງອົບອຸ່ນ ແລະ ສະແດງຄວາມຊົມເຊີຍມາຍັງອົງການກາແດງເຢຍລະມັນທີ່ໄດ້ປະກອບສ່ວນຊ່ວຍເຫຼືອແລະພັດທະນາອົງການກາແດງລາວແລະທັງເປັນກາສືບຕໍ່ການຮັດແຫນ້ນສາຍພົວພັນແລະທັງເປັນການແນະນຳໂຕໃນໂອກາດທີ່ທ່ານມາຮັບໜ້າທີ່ໃໝ່ຂອງທ່ານປະທານອົງການກາແດງລາວ,
ອົງການກາແດງເຢຍລະມັນໄດ້ໃຫ້ການຊ່ວຍເຫລືອມາແຕ່ປີ 2011 ເປັນຕົນມາໃນການສະຫບັບສະຫນູນວຽກງານເລືອດເປັນແມ່ນ : ວຽກງານການບໍລິການເລືອດ, ທຶນຮອນ, ການສ້າງບຸຄະລາກອນ, ການສ້າງຄວາມເຂັ້ມແຂງຍົກລະດັບຄຸນນະພາບການບໍລິຈາກເລືອດ, ໂຄງການສ້າງຄວາມເຂັ້ມແຂງວຽກງານບໍລິຈາກເລືອດ ໃນ ສປປລາວ ໂດຍສະເພາະໄດ້ກໍ່ສ້າງວິຊາການ ເປັນຕົ້ນ ປັບປຸງຄຸນນະພາບ, ການປະສານງານ ແລະ ປະສິດທິພາບຂອງກິດຈະກຳຮັບບໍລິຈາກເລືອດ; ປັບປຸງການສ້າງຂີດຄວາມສາມາດ, ການເຂົ້າເຖິງ ແລະ ຄວາມປອດໄພຂອງການບໍລິການເລືອດປະກອບກັບການມີພື້ນຖານໂຄງລ່າງ; ສະໜັບສະໜູນ ແລະ ສົ່ງເສີມການບໍລິການເລືອດໃຫ້ມີທຶນຮອນ ແລະ ຊັບພະຍາກອນທີ່ໝັ້ນຄົງ, ສ້າງຄວາມເຂັ້ມແຂງໃຫ້ແກ່ວຽກງານເລືອດແບບສະໝັກໃຈບໍ່ຮຽກຮ້ອງສິ່ງຕອບແທນ ແລະ ອື່ນໆ ການພັດທະນາທາງດ້ານໂຄງລ່າງພື້ນຖານ ເປັນຕົ້ນແມ່ນ ການສະໜອງພາຫະນະລົດຕູ້ 19 ຄັນ, ລົດຈັກ 36 ຄັນ, ອາຄານ 11 ແຫ່ງ, ໄດ້ຮັບວັດຖຸ, ອຸປະກອນ, ເຄື່ອງມື ລວມທັງເຄື່ອງປ້ອງກັນໃນການປະຕິບັດວຽກງານ ຢູ່ໃນບັນດາກາແດງແຂວງ ແລະ ສູນເລືອດແຫ່ງຊາດ ລວມມູນຄ່າການຊ່ວຍເຫຼືອທັງໝົດ 3.729.070$ ເຊິ່ງເຫັນວ່າອົງການກາແດງເຢຍລະມັນໄດ້ເອົາໃຈໃສ່ໃນການປະກອບສ່ວນຢ່າງຈິງຈັງເຂົ້າໃນວຽກງານເລືອດຂອງລາວ ແລະ ກໍເປັນໄລຍະສຸດທ້າຍຂອງໂຄງການທີ່ສະພາກາແດງເຢຍລະມັນຈະໄດ້ປິດຫ້ອງການຢູ່ ສປປ ລາວເຖິງຢ່າງໃດກໍຕາມ ທ່ານປະທານອົງການກາແດງລາວໄດ້ສະເໜີໃຫ້ອົງການກາແດງເຢຍລະມັນຈົ່ງສືບຕໍ່ໃຫ້ການຮ່ວມມື ແລະ ຊ່ວຍເຫຼືອໃຫ້ແກ່ອົງການກາແດງລາວ ບໍ່ວ່າທາງກົງຫຼື ທາງອ້ອມ ເພື່ອຊ່ວຍຊຸກຍູ້ໃຫ້ວຽກງານເລືອດຢູ່ ສປປລາວ ບໍ່ວ່າຈະເປັນການຮ່ວມມືລະຫວ່າງກາແດງສາຂາແຂວງຂອງເຢຍລະມັນ ຫຼື ກັບບັນດາກາແດງປະເທດເພື່ອນມິດ.
ທ່ານ Timothy John BRAY ຜູ້ຕາງໜ້າອົງການກາແດງເຢຍລະມັນປະຈຳລາວ ໄດ້ສະແດງຄວາມຂອບໃຈມາຍັງທ່ານປະທານອົງການກາແດງລາວທີ່ໄດ້ໃຫ້ກຽດຕ້ອນຮັບຢ່າງອົບອຸ່ນ ພ້ອມທັງໄດ້ສະແດງຄວາມຍິນດີກັບທ່ານປະທານອົງການກາແດງລາວທີ່ໄດ້ມາຮັບໜ້າທີ່ໃໝ່ເປັນປະທານອົງການກາແດງລາວ ເຖິງຢ່າງໃດກໍຕາມທາງອົງການກາແດງເຢຍລະມັນກໍຈະພະຍາຍາມປະສານງານຮ່ວມກັບອົງການກາແດງລາວຢູ່ຢ່າງສະໝ່ຳສະເໝີ.