ອົງການກາແດງລາວ

CROIX ROUGE LAO

ປະທານອົງການກາແດງລາວເຂົ້າຮ່ວມປະຊຸມທາງໄກກັບສະພາກາຊາດໄທ.

ໃນຕອນເຊົ້າຂອງວັນທີ 15 ມີຖຸນາ 2021 ທ່ານ ຮສຈ.ດຣ. ພູທອນ ເມືອງປາກ ປະທານອົງການກາແດງລາວ ພ້ອມດ້ວຍຄະນະໄດ້ເຂົ້າຮ່ວມກອງປະຊຸມທາງໄກ ກັບສະພາກາຊາດໄທ ນຳໂດຍທ່ານ ເຕດ ບຸນນາກ ເລຂາທິການສະພາກາຊາດໄທ ເພື່ອປືກສາຫາລືວຽກງນມະນຸດສາທຳ ແລະແລະການແລກປຽ່ນຄຳຄິດຄຳເຫັນໃນໂອກາດດັ່ງກ່າວທ່ານເຕດບຸນນາກກໍ່ໄດ້ສະແດງຄວາມຍ້ອງຍໍຊົມເຊີຍຕໍ່ການມາຮັບໜ້າທີ່ໃຫມ່ຂອງປະທານອົງການກາແດງລາວ ທັງເປັນການຈະສືບຕໍສາຍພົວພັນລະຫວ່າງອົງການກາແດງລາວແລະສະພາກາຊາດໄທທີມີຍາວນານໃຫ້ແຫນ້ນແຟ້ນຍິ່ງຂື້ນ
ໃນໂອກາດດັງກ່າວປະທານອົງການກາແດງລາວໄດ້ປຶກສາຫາລືແລກປ່ຽນກັນຫລາຍບັນຫາແລະທົບທວນຄືນກອບແຜນການຮ່ວມມືໃນໄລຍະຜ່ານມາ ແລະ ແຜນໃນຕໍ່ຫນ້າແລະວຽກງານອື່ນໆ,ເພື່ອກຳນົດເປັນວຽກບູລິມະສິດເປົ້າຫມາຍແລະໂຄງການເພື່ອຈັດຕັ້ງປະຕິບັດເປັນໂຄງການໃນຕໍ່ຫນ້າ ເປັນຕົ້ນ: ໂຄງການສ້າງຂີດຄວາມສາມາດລະບົບສາງ, ໂຄງການເສີມສ້າງຄວາມເຂັ້ມແຂງວຽກງານເລືອດ,ໂຄງການສ້າງຄວາມເຂັ້ມແຂງທາງດ້ານບຸກຄະລາກອນ ແລະ ອາສາສະໝັກກາແດງ, ໂຄງການເສີມສ້າງຂີດຄວາມສາມາດໃຫ້ເຍົາວະຊົນຢູ່ບັນດາແຂວງເປົ້າໝາຍ; ນອກນັ້ນຍັງມີຫຼາຍໂຄງການທີ່ຍັງຈະຕ້ອງໄດ້ສືບຕໍ່ໃນການຈັດຕັ້ງປະຕິບັດສະພາກາຊາດໄທຈະໃຫ້ການຊ່ວຍເຫລືອໃນໂຄງການຕ່າງໆທີຢູ່ໃນກອບການຊ່ວຍເຫລືອພິຈາລະນາ ແລະຈະໃຫ້ການສະໜັບສະໜູນເປັນຕົ້ນແມ່ນວຽກຊ່ວຍເຫຼືອບັນເທົາທຸກສຸກເສີນ ເຊິ່ງບາງແຂວງໄດ້ຮັບຜົນກະທົບຈາກໄພນ້ຳຖ້ວມແມ່ນຈະໄດ້ເລັ່ງໃຫ້ການຊ່ວຍເຫຼືອຢ່າງຮີບດ່ວນ ໂດຍສະເພາະແຂວງ ໄຊຍະບູລີ, ແຂວງບໍ່ແກ້ວ, ແຂວງຄຳມ່ວນ ແລະ ແຂວງອື່ນໆທີ່ໄດ້ຮັບຜົນກະທົບຈາກໄພນ້ຳຖ້ວມໃນຄັ້ງນີ້.