ອົງການກາແດງລາວ

CROIX ROUGE LAO

ພະນັກງານກາແດງແຂວງຈຳປາສັກຮຽນຮູ້ການຫລຸດຜ່ອນຄວາມສ່ຽງໄພພິບັດ

ໃນວັນທີ 10 ມິຖຸນາ 2022 ນີ້, ທີ່ຫ້ອງປະຊຸມພະແນກຖະແຫຼງຂ່າວ ແລະ ວັດທະນະທຳ ແຂວງ ຈຳປາສັກ ໄດ້ມີພິທີປິດຊຸດອົບຮົມ ການຫຼຸດຄວາມສ່ຽງໄພພິບັດ ໃຫ້ແກ່ພະນັກງານອົງການກາແດງແຂວງຈຳປາສັກ ໂດຍການເປັນປະທານຂອງທ່ານ ຮສ. ດຣ. ພູທອນ ເມືອງປາກ ປະທານອົງການກາແດງແຫ່ງຊາດລາວ, ທ່ານ ທິບພະໄກສອນ ພູທິໃຈ ຫົວໜ້າອົງການກາແດງແຂວງຈຳປາສັກ, ມີທ່ານດຣ. ວຽງສະຫວັນ ກະເສີມສຸກ ຫົວໜ້າອົງການກາແດງແຂວງຫຼວງພະບາງ ພ້ອມດ້ວຍ ວິທະຍາກອນຈາກອົງການກາແດງແຫ່ງຊາດລາວ ແລະ ສຳມະນາກອນຈາກພະແນກການອ້ອມຂ້າງແຂວງເຂົ້າຮ່ວມທັງໝົດ 38 ທ່ານ; ຍິງ 06 ທ່ານ.
ບົດຮຽນທີ່ນຳມາສິດສອນໃນຄັ້ງນີ້ປະກອບມີປະຫວັດຄວາມເປັນມາຂອງກາແດງ,ຂະບວນການກາແດງ, 7 ຫຼັກການພື້ນຖານຂອງກາແດງ,ການຫຼຸດຜ່ອນຄວາມສ່ຽງໄພພິບັດ, ກົນໄກການຄຸ້ມຄອງໄພພິບັດຢູ່ ສປປ ລາວ, ຄວາມຮູ້ພື້ນຖານຂອງການຄຸ້ມຄອງໄພພິບັດ, ສາຍພົວພັນການປ່ຽນແປງດິນພ້າອາກາດ ແລະ ການເກີດໄພພິບັດ, ການປົກປ້ອງໃນການໃຊ້ຄວາມຮຸນແຮງໃນເວລາເກີດເຫດສຸກເສີນ, ການປະເມີນຄວາມສ່ຽງ, ຫຼັກການແລະຄວາມຮູ້ໃນການມອດໄຟ, ການປະເມີນຄວາມຕ້ອງການ ແລະ ເຫດການຕົວຈິງ; ເພື່ອສ້າງຄວາມເຂັ້ມແຂງໃຫ້ແກ່ ພະນັກງານອົງການກາແດງ ແລະ ພາກສ່ວນທີ່ກ່ຽວຂອ້ງ ໃຫ້ມີຄວາມຮູ້, ຄວາມເຂົ້າໃຈ ແລະ ຄວາມສາມາດໃນວຽກງານຄຸ້ມຄອງຄວາມສ່ຽງໄພພິບັດ, ມີຄວາມເຂົ້າໃຈກ່ຽວກັບການເກັບກຳຂໍ້ມູນຫຼັງເກີດໄພພິບັດ, ສາມາດເກັບກຳຂໍ້ມູນ ແລະ ປະເມີນຄວາມຕ້ອງການ ແລະ ການຕອບສະໜອງຄວາມຕ້ອງການ, ການຊ່ວຍເຫຼືອແກ່ຜູ້ປະສົບໄພ.ພະນັກງານທີ່ໄດ້ເຂົ້າຮ່ວມໄດ້ຮັບຮູ້ເຂົ້າໃຈ ຮັບຮູ້ເຂົ້າໃຈກ່ຽວກັບໄພພິບັດ ,ຮູ້ວີທີປ້ອງກັນແລະຮູ້ຫລັກການຊ່ວຍເຫລືອທີ່ຖືກຕ້ອງ ການຝຶກອົບຮົມໃນຄັ້ງນີ້ແມ່ນດຳເນີນມາເປັນເວລາ 05ວັນ ເຊິ່ງໄດ້ຮັບການສະຫນັບສະຫນູນໂດຍ ກາແດງສະວິດ.
ໃນໂອກາດດັ່ງກ່າວ, ທ່ານ ຮສ.ດຣ.ພູທອນ ເມືອງປາກ ປະທານອົງການກາແດງລາວ ໄດ້ເນັ້ນຫນັກໃຫ້ ນັກສຳມະນາກອນທີ່ໄດ້ຜ່ານການຝຶກອົບຮົມໃນຄັ້ງນີ້ເອົາໃຈໃສ່ວຽກງານນີ້ເປັນບັນສຳຄັນ,ພ້ອມທັງນຳເອົາບົດຮຽນທີ່ຕົນຮຽນຮູ້ໄປເຜີຍແຜ່ໃຫ້ປະຊາຊົນຮັບຮູ້ແລະເຂົ້າໃຈ,ສາມາດແກ້ໄຂໄດ້ໃນເວລາສຸກເສີນ.