ອົງການກາແດງລາວ

CROIX ROUGE LAO

ພະນັກງານແລະອາສາສະໝັກກາແດງແຂວງຫຼວງພະບາງຮ່ວມແຮງຮ່ວມໃຈໃນການປ້ອງກັນເຊື້ອພະຍາດໂຄວິດ-19.

ໃນວັນທີ່ 8 ທັນວາ 2021 ພະນັກງານ ແລະ ອາສາສະໜັກຊາວໜູ່ມກາແດງລາວ ແຂວງຫຼວງພະບາງ ຈໍານວນ 13 ຄົນ, ຍິງ 7 ຄົນ, ໄດ້ຈັດກິດຈະກໍາປະສົມນ້ຳຢາເຈວລ້າງມື ເພື່ອຈະນໍາໄປແຈກຢາຍໃຫ້ແກ່ໂຮງຮຽນເປົ້າໝາຍ ເມືອງໂພນໄຊ, ປາກແຊງ ແລະ ໂຮງຮຽນພາຍໃນເຂດເທດສະບານນະຄອນ ຫຼວງພະບາງ, ຈຳນວນ 445 ລີດ, ເພື່ອນໍາໄປໃຊ້ໃນການລ້າງມືເພື່ອປ້ອງກັນພະຍາດໂຄວິດ19 ທີ່ພວມລະບາດຢູ່ພາຍໃນແຂວງ ຫຼວງພະບາງ, ໂດຍໄດ້ຮັບທືນສະໜັບສະໜູນຈາກອົງການກາແດງສະວິດສ໌ ປະຈໍາແຂວງຫຼວງພະບາງ ລວມມູນຄ່າທັງໜົດ: 31,150,000 ກີບ.