ອົງການກາແດງລາວ

CROIX ROUGE LAO

ພະນັກງານ​ ບໍລິສັດ​ຕັດຫຍິບລາວຄອມຟອດ

ໃນວັນທີ່​ 2/7/2022
ພະນັກງານ​ ບໍລິສັດ​ຕັດຫຍິບລາວຄອມຟອດ
ໄດ້ປະກອບສ່ວນ​ ບໍ​ລິຈາກເລືອດ​ ເພື່ອຊ່ວຍ​ເຫືຼ​ອ​ສັງຄົມ​ຈຳນວນ​47ທ່ານ​. ຂໍຊົມເຊີຍ