ອົງການກາແດງລາວ

CROIX ROUGE LAO

ພັດທະນາບຸກຄະລະກອນອົງການກາແດງແຫ່ງຊາດລາວດ້ານວຽກງານໂຄສະນາໃຫ້ມີຄວາມເຂັ້ມແຂງ.

ໃນລະຫວ່າງວັນທີ 26 ມິຖຸນາ – 2 ກໍລະກົດ 2022 ນີ້ ອົງການກາແດງແຫ່ງລາວ ໄດ້ຈັດຝຶກອົບຮົມໃຫ້ເປັນນັກຝຶກນັກໂຄສະນາຂັ້ນແຂວງ ແລະ ການຊອກຫາແຫຼ່ງທຶນ ໃຫ້ແກ່ພະນັກງານກາແດງທົ່ວປະເທດທີ່ຫ້ອງປະຊຸມເຮືອນພັກແຄມງື່ມ ເມືອງແກ້ວອຸດົມ ແຂວງວຽງຈັນ, ໂດຍການເຂົ້າຮ່ວມເປັນປະທານຂອງທ່ານ ຮສ.ດຣ. ສິງ ເມໂນລາດ ຮອງປະທານອົງການກາແດງແຫ່ງຊາດລາວ, ມີບັນດາຫົວໜ້າຫ້ອງການ, ຫົວໜ້າກອງ, ຫົວໜ້າພະແນກ, ວິຊາການ ພ້ອມດ້ວຍນັກວິທະຍາກອນຈາກສູນຝຶກທັກສະ ນະຄອນຫຼວງວຽງຈັນ, ເຂົ້າຮ່ວມ ທັງໝົດ 53 ທ່ານ, ຍິງ 20 ທ່ານ.
ການຝຶກອົບຮົມໃນຄັ້ງນີ້; ກໍເພື່ອເປັນການພັດທະນາຄວາມສາມາດ, ຄວາມຮູ້, ຄວາມເຂົ້າໃຈ ແລະ ທັກສະກ່ຽວກັບການເປັນນັກໂຄສະນາເຜີຍແຜ່ໃຫ້ກັບຜູ້ຮັບຜິດຊອບວຽກງານໂຄສະນາຂອງອົງການກາແດງແຫ່ງຊາດລາວ ໃຫ້ກາຍເປັນນັກໂຄສະນາທີ່ດີ ແລະ ສາມາດນຳໄປເຜີຍແຜ່ໃນຂອບເຂດວຽກງານໃນຂັ້ນຂອງຕົນໄດ້ໃນຕໍ່ໜ້າ ຫົວຂໍ້ທີ່ນຳມາສະເໜີປະກອບມີ ຟື້ນຖານການສື່ສານໄດ້ຢ່າງມີປະສິດທິພາບ; ການນຳໃຊ້ເຕັກນິກການສື່ສານເພື່ອເຮັດໃຫ້ຜູ້ຊົມມີສ່ວນຮ່ວມໃນການນຳສະເໜີຫຼາຍຂຶ້ນ; ການຝຶກໃຊ້ສື່ການນຳສະເໜີຮູບແບບຕ່າງໆຢ່າງມີປະສິດທິພາບ; ວິທີການນຳໃຊ້ສື່ໂຄສະນາແບບອອນລາຍ, ການກະກຽມຂໍ້ມູນໂຄສະນາເຜີຍແຜ່ກົດໝາຍກາແດງໃຫ້ເຂົ້າກັບກຸ່ມເປົ້າໝາຍ, ການອອກແບບສື່ໃຫ້ມີຄວາມເຂົ້າໃຈເນື້ອໃນໄດ້ດີ ແລະ ມີຄວາມໜ້າສົນໃຈ, ວິທີການຂຽນແຜນໃນວຽກງານລະດົມທຶນ, ການບໍລິຫານທຶນໃຫ້ມີຄວາມຍືນຍົງ , ນອກຈາກນັ້ນ, ຍັງໄດ້ມີການແລກປ່ຽນຄຳຄິດຄຳເຫັນ ແລະ ຝຶກການນຳສະເໜີໂຕຈິງ ຜ່ານຂະບວນການທີ່ຮຽນມາ. ການຝຶກອົບຮົມໃນຄັ້ງນີ້ແມ່ນໄດ້ດຳເນີນເປັນເວລາ 06 ວັນ ຈຶ່ງຈະສຳເລັດ ໄດ້ສ້າງຄວາມຮູ້, ຄວາມເຂົ້າໃຈ ໃຫ້ກັບຜູ້ເຂົ້າຮ່ວມໃນການຝຶກ ແລະ ຫຼັງຈາກທີ່ສຳເລັດການຝຶກອົບຮົມແລ້ວຜູ້ເຂົ້າຮ່ວມຈະໄດ້ນຳໄປໃຊ້ໃນການໂຄສະນາຢູ່ແຂວງຂອງຕົນ ແລະ ຈະໄດ້ມີການຊຸກຍູ້ຕິດຕາມປະເມີນຜົນໃນເວລາຕໍ່ໄປ. ການອົບຮົມໃນຄັ້ງນີ້ໄດ້ຮັບການສະໜັບສະໜູນຈາກສະຫະພັນກາແດງ ແລະ ຊືກວົງເດືອນແດງສາກົນ.