ອົງການກາແດງລາວ

CROIX ROUGE LAO

ພິທີລົງນາມເຊັນບົດບັນທຶກຄວາມເຂົ້າໃຈ ລະຫວ່າງອົງການກາແດງແຫ່ງຊາດລາວ ແລະ ອົງການສະຫະປະຊາຊາດ

ໃນວັນທີ 03 ພຶດສະພາ 2022, ຢູ່ອົງການສະຫະປະຊາຊາດ ປະຈຳ ສປປ ລາວ ໄດ້ມີພິທີລົງນາເຊັນບົດບັນທຶກຄວາມເຂົ້າໃຈ ລະຫວ່າງ ອົງການກາແດງແຫ່ງຊາດລາວ ແລະ ອົງການສະຫະປະຊາຊາດ ກອງທຶນສຳລັບປະຊາກອນ (UNFPA) ເພື່ອສະຫນອງທຶນໃນ3ໂຄງການຄື:1ໂຄງການ ສ້າງຄວາມເຂັ້ມແຂງໃນວຽກງານເລືອດ, 2ສົ່ງເສີມສຸຂະພາບຊຸມຊົນ ແລະ 3ກະກຽມຄວາມພ້ອມຮັບມືກັບໄພພິບັດ.
,ໃນພີທີ ຕາງຫນ້າໃຫ້ແກ່ອົງການກາແດງລາວ ໂດຍແມ່ນທ່ານ ຮສ.ດຣ ພູທອນ ເມືອງປາກ ປະທານອົງການກາແດງແຫ່ງຊາດລາວ, ຕາງຫນ້າຝ່າຍອົງການສະຫະປະຊາຊາດ ປະຈຳ ສປປ ລາວໂດຍແມ່ນທ່ານ ນາງ ມາລຽນ ຄານ, ມີບັນດາພາກສ່ວນຕ່າງໆເຂົ້າຮ່ວມກ່ຽວຂ້ອງເຂົ້າຮ່ວມ.
ໂຄງການ ຈະຊ່ວຍສະໜັບສະໜູນດ້ານວິຊາການ ແລະ ງົບປະມານ ເພື່ອປະກອບສ່ວນເຂົ້າໃນການຈັດຕັ້ງປະຕິບັດເພື່ອບັນລຸເບົ້າຫມາຍແຜນຍຸດທະສາດຂອງອົງການກາແດງແຫ່ງຊາດລາວ ກໍ່ຄືແຜນການຈັດຫາເລືອດ ແລະ ສະຫນອງເລືອດທີ່ປອດໄພ ຂອງອົງການກາແດງແຫ່ງຊາດລາວໃຫ້ປະກົດຜົນເປັນຈິງໃນ 5 ປີຕໍ່ຫນ້າ(2021-2025)ໃຫ້ບັນລຸ 364.400ຖົງ, ນອກຈາກນັ້ນ, ຍັງຈັດຕັ້ງປະຕິບັດວຽກງານປຸກລະດົມຂົນຂວາຍ ບໍລິຈາກເລືອດ ແລະ ສະໜອງເລືອດທີ່ປອດໄພ ໂດຍໃຫ້ການສະໜັບສະໜູນ ໃຫ້ມີການຮັບບໍລິຈາກເລືອດໃຫ້ຫຼາຍຂຶ້ນ, ເພື່ອສ້າງຕັ້ງໜ່ວຍເກັບຮັກສາເລືອດ, ສົ່ງເສີມສູຂະພາບໃຫ້ແກ່ຊຸມຊົນ ແລະ ໃຫ້ຄວາມຮູ້ ກ່ຽວກັບການກຽມຄວາມພ້ອມຮັບມືກັບໄພພິບັດ; ອຸປະກອນການແພດກ່ຽວກັບການເກັບຮັກສາເລືອດ, ຝຶກອົບຮົມໃຫ້ແກ່ພະນັກງານແພດໝໍ, ອາສາສະໝັກ ກ່ຽວກັບການບໍລິຈາກເລືອດ, ຝຶກອົບຮົມວຽກງານສົ່ງເສີມສຸຂະອະນາໄມ, ແລະ ຝຶກອົບຮົມ ກ່ຽວກັບວຽກງານກະກຽມຄວາມພ້ອມຮັບມືກັບໄພພິບັດ, ຫຼຸດຜ່ອນອັດຕາການຕາຍຂອງແມ່ ແລະ ເດັກ, ແລະ ຄົນເຈັບທີ່ຕ້ອງການເລືອດໃຫ້ໄດ້ທັນເວລາ ແລະ ມີປະສິດທິພາບ, ນັບທັງໃຫ້ຄວາມຮູ້ຄວາມສາມາດ ໃນການຮັກສາສຸຂະອະນາໄມ ແລະ ສາມາດຕອບໂຕ້ກັບໄພພິບັດທີ່ອາດຈະເກີດຂຶ້ນໃນອານາຄົດ; ງົບປະມານທັງໝົດໃນການຈັດຕັ້ງປະຕິບັດໂຄງການ 29,000 ໂດລາສະຫະລັດ ໂດຍການສະໜັບສະໜູນຈາກອົງການສະຫະປະຊາຊາດ ກອງທຶນເພື່ອປະຊາກອນ (UNFPA);ໄລຍະການຈັດຕັ້ງປະຕິບັດນັບແຕ່ມື້ອະນຸມັດ ຈົນເຖິງ ເດືອນ ມິຖຸນາ 2023.
ທ່ານ ຮສ.ດຮ. ພູທອນ ເມືອງປາກ ປະທານອົງການກາແດງແຫ່ງຊາດລາວ ກໍ່ໄດ້ກ່າວສະແດງຄວາມຂອບໃຈ ມາຍັງອົງການສະຫະປະຊາຊາດ ທີ່ປະກອບສ່ວນຕໍ່ການຂົນຂວາຍ ແລະ ສະໜັບສະໜູນດ້ານງົບປະມານ ໃຫ້ແກ່ອົງການກາແດງແຫ່ງຊາດລາວ , ຊຶ່ງເຫັນໄດ້ເຖິງຄວາມມີນ້ຳໃຈມະນຸດສະທຳ ແລະ ເຊື່ອໝັ້ນວ່າ ໂຄງການດັ່ງກ່າວ ຈະຊ່ວຍພັດທະນາວຽກງານການປຸກລະດົມບໍລິຈາກເລືອດ ສະໜອງເລືອດທີ່ປອດໄພ ແລະ ເພີ່ມທະວີການເຂົ້າເຖິງການບໍລິຈາກເລືອດ ແລະ ປັບປຸງຄຸນນະພາບຂອງການບໍລິຈາກເລືອດ ເພື່ອໃຫ້ສັງຄົມປະກອບສ່ວນໃນວຽກງານການບໍລິຈາກເລືອດໃຫ້ຫຼາຍຂຶ້ນເພື່ອໃຫ້ບັນລຸຕາມຄາດໝາຍ, ໂດຍສະເພາະເລັ່ງໃສ່ກຸ່ມເປົ້າໝາຍທີ່ສາມາດບໍລິຈາກເລືອດໄດ້, ນອກຈາກນັ້ນ, ກໍ່ຍັງເປັນການສ້າງຄວາມເຂັ້ມແຂງໃຫ້ແກ່ອົງການກາແດງແຫ່ງຊາດລາວ ໃນການຄຸ້ມຄອງບໍລິຫານວຽກງານເລືອດໃຫ້ມີຄວາມຍືນຍົງ, ໃຫ້ສາມາດຕອບສະໜອງເລືອດໃຫ້ແກ່ຄົນເຈັບ ໃຫ້ພຽງພໍ, ປອດໄພ ແລະ ທັນກັບເວລາ.