ອົງການກາແດງລາວ

CROIX ROUGE LAO

ພິທີເຜີຍແຜ່ແນະນຳໃນການສ້າງເອກະສານໂຄງການລົງທຶນຂອງລັດໃຫ້ກັບພະນັກງານຂອງອົງການກາແດງລາວ

ໃນວັນທີ 20ມີນາ 2019 ນີ້ຢູ່ທີ່ຫ້ອງປະຊຸມອົງການກາແດງລາວ ໄດ້ມີພິທີເຜີຍແຜ່ແນະນຳໃນການສ້າງເອກະສານໂຄງການລົງທຶນຂອງລັດໃຫ້ກັບພະນັກງານຂອງອົງການກາແດງລາວ ໂດຍພາຍໃຕ້ການເຂົ້າຮ່ວມຂອງທ່ານ ດຣ ສິງເມໂນລາດ ຮອງປະທານອົງການກາແດງລາວ ໃນພິທີ ທ່ານ ສົມບັດ ໄຊຍະສິດ ຮອງຫົວໜ້າພະແນກສົ່ງເສີມວິຊາການ, ກົມປະເມີນຜົນ ກະຊວງແຜນການ ແລະ ການລົງທຶນ ໄດ້ຂຶ້ນເຜີຍແຜ່ ແລະ ແນະນຳຂັ້ນຕອນຕ່າງໆ ໃນການສ້າງເອກະສານສະເໜີໂຄງການໃຫ້ຖືກຕ້ອງຕາມລະແບບຫຼັກການຂອງກະຊວງແຜນການ ແລະ ການລົງທຶນ