ອົງການກາແດງລາວ

CROIX ROUGE LAO

ມື້ທີສອງຂອງການລົງພາກສະໜາມທີມງານກາແດງລາວ

ໃນວັນທີ 8 ກັນຍາ 2019 ທີມງານອົງການກາແດງລາວ ແລະ ກາແດງ ສະວິດ ຍັງສືບຕໍ່ໃຫ້ການຊ່ວຍເຫຼືອພໍ່ແມ່ປະຊາຊົນເຂດເມືອງຊະນະສົມບູນ ແລະ ເມືອງປາກເຊແຂວງຈຳປາສັກ ສາມາດຊ່ວຍເຫຼືອເຄື່ອນຍ້າຍປະຊາຊົນໄດ້ 110 ຄົນ ຍິງ47ຄົນ ແລະ ເດັກ 10ຄົນ ແລະສາມາດຊ່ວຍປະຖົມພະຍາບານຜູ້ໄດ້ຮັບບາດເຈັບໄດ້ 52 ຄົນ ຍິງ 27 ຄົນ ເດັກ 8 ຄົນ ພ້ອມນັ້ນຍັງໄດ້ນຳເອົາຢາປິ່ນປົ່ວພະຍາດຕຸ່ມຄັນໃຫ້ພໍ່ແມ່ປະຊາຊົນຈຳນວນ 32 ຄອບຄົວຢູບ້ານຄີລີ ເມືອງຊະນະສົມບູນ ນຳອີກ.