ອົງການກາແດງລາວ

CROIX ROUGE LAO

ການຊ່ວຍເຫຼືອບັນເທົາທຸກເບື້ອງຕົ້ນ

ການ​ຊ່ວຍ​ເຫຼືອ​ບັນ​ເທົາ​ທຸກ​ເບື້ອງ​ຕົ້ນ ແມ່ນ​ ການ​ຊ່ວຍ​ເຫຼືອ​ທາງ​ດ້ານ​ວັດ​ຖຸ ແລະ ຈິດ​ໃຈ​ຂັ້ນ​ພື້ນ​ຖານ, ລວມ​ທັງ​ ການ​ໃຫ້​ຄວາມ​ຮູ້​ພື້ນ​ຖານ ເພື່ອ​ສ້າງ​ຄວາມ​ເຂັ້ມ​ແຂງ​ໃຫ້​ຊຸມ​ຊົນ ກ່ຽວ​ກັບ​ວຽກ​ງານ​ປ້ອງ​ກັນ, ຫຼຸດ​ຜ່ອນ​ຄວາມ​ສ່ຽງ ແລະ ຮັບ​ມື​ກັບ​ໄພ​ພິ​ບັດ.

ເປົ້າ​ໝາຍ​ຂອງ​ການ​ຊ່ວຍ​ເຫຼືອ​ບັນ​ເທົາ​ທຸກ​ເບື້ອງ​ຕົ້ນ ແມ່ນ ຜູ້​ທີ່​ຖືກ​ຜົນ​ກະ​ທົບ​ຈາກ​ໄພ​ພິ​ບັດ, ຜູ້​ທຸກ​ຍາກ​ຂາດ​ເຂີນ, ປ່ຽວ​ພອຍ, ດ້ອຍ​ໂອ​ກາດ, ກຳ​ພ້າ, ກຳ​ພອຍ, ຄົນ​ພິ​ການ ແລະ ຜູ້​ຢູ່​ເຂດ​ຫ່າງ​ໄກ​ສອກ​ຫຼີກ.