ອົງການກາແດງລາວ

CROIX ROUGE LAO

ການສົ່ງເສີມສຸຂະພາບຂັ້ນພື້ນຖານ

ການ​ສົ່ງ​ເສີມ​ສຸ​ຂະ​ພາບ​ຂັ້ນ​ພື້ນ​ຖານ ແມ່ນ ການ​ເຮັດ​ໃຫ້​ປະ​ຊາ​ຊົນ​ຜູ້​ດ້ອຍ​ໂອ​ກາດ, ຊຸມ​ຊົນ, ເຂດ​ຫ່າງ​ໄກ​ສອກ​ຫຼີກ ໄດ້​ເຂົ້າ​ເຖິງນ້ຳ​ສະ​ອາດ, ສຸ​ຂາ​ພິ​ບານ, ອະ​ນາ​ໄມ, ໂພ​ສະ​ນາ​ການ, ສຸ​ຂະ​ພາບ​ແມ່ ແລະ ເດັກ ດ້ວຍ​ການ​ໂຄ​ສະ​ນາ​ສຸ​ຂະ​ສຶກ​ສາ, ການ​ຝຶກ​ອົບ​ຮົມ​ການ​ປະ​ຖົມ​ພະ​ຍາ​ບານ ຕາມ​ນະ​ໂຍ​ບາຍ​ຂອງ​ກະ​ຊວງ​ສາ​ທາ​ລະ​ນະ​ສຸກ ເພື່ອ​ເຮັດ​ໃຫ້​ປະ​ຊາ​ຊົນ​ມີ​ສຸ​ຂະ​ພາບ ແລະ ຊີວ​ິດ​ການ​ເປັນ​ຢູ່​ທີ່​ດີ.