ອົງການກາແດງລາວ

CROIX ROUGE LAO

ການສ້າງສະມາຊິກ ແລະ ອາສາສະໝັກກາແດງ

ການ​ສ້າງ​ສະ​ມາ​ຊິກ ແລະ ອາ​ສາ​ສະ​ໝັກ​ກາ​ແດງ ແມ່ນ​ການ​ປຸກ​ລະ​ດົມ​ຂົນ​ຂວາຍ, ສຶກ​ສາ​ອົບ​ຮົມ, ຝຶກ​ອົບ​ຮົມ ບຸກ​ຄົນ, ນິ​ຕິ​ບຸກ​ຄົນ ແລະ ການ​ຈັດ​ຕັ້ງ​ເຂົ້າ​ເປັນ​ສະ​ມາ​ຊິກ ແລະ ອາ​ສາ​ສະ​ໝັກ​ກາ​ແດງ ເພື່ອ​ປະ​ກອບ​ສ່ວນ​ເຂົ້າ​ໃນ​ການ​ເຄື່ອນ​ໄຫວ​ວຽກ​ງານ​ກາ​ແດງ​ລາວ.

ສຳ​ລັບ​ເງື່ອນ​ໄຂ ແລະ ມາດ​ຕະ​ຖານ ຂອງ​ສະ​ມາ​ຊິກ ແລະ ອາ​ສາ​ສະ​ໝັກ​ກາ​ແດງ ໄດ້​ກຳ​ນົດ​ໄວ້​ໃນ​ລະ​ບຽບ​ການ​ຕ່າງ​ຫາກ.