ອົງການກາແດງລາວ

CROIX ROUGE LAO

ສຳລັບການຝຶກອົບຮົມມື້ທີ 1

ມື້ທີໜຶ່ງຂອງການຈັດຊຸດອົບຮົມການຂຽນບົດສະເໜີ ແລະການວາງແຜນໂຄງການໃຫ້ກັບພະນັກງານກາແດງລາວໃນລະຫວ່າງວັນທີ24-27ມີຖຸນາ2019 ທີ່ທ່າລາດແຂວງວຽງຈັນ