ອົງການກາແດງລາວ

CROIX ROUGE LAO

ສຸນບໍລິຈາກເລືອດແຫ່ງຊາດ

ການ​ປຸກ​ລະ​ດົມ​ຂົນ​ຂວາຍ​ ບໍ​ລິ​ຈາກ​ເລືອດ ແລະ ການ​ສະ​ໜອງ​ເລືອດ​ທີ່​ປອດ​ໄພ ແມ່ນ ຂະ​ບວນ​ການ ຈັດ​ຫາ​ຜູ້​ບໍ​ລິ​ຈາກ​ເລືອດ​ແບບ​ສະ​ໝັກ​ໃຈ, ຮັບ​ການ​ບໍ​ລິ​ຈາກ​ເລືອດ, ກວດ​ກາ​ວິ​ເຄາະ​ເລືອດ, ເກັບ​ຮັກ​ສາ, ຄຸ້ມ​ຄອງ​ຄຸນ​ນະ​ພາບ ແລະ ການ​ສະ​ໜອງ​ເລືອດ​ໃຫ້​ພຽງ​ພໍ, ປອດ​ໄພ ແລະ ທັນ​ເວ​ລາ.

ສູນບໍລິຈາກເລືອດແຫ່ງຊາດ ປະກອບມີ:

  1. ພະແນກປູກລະດົມ ແລະ ຮັບບໍລິຈາກເລືອດ
  2. ພະແນກບໍລິຫານ-ແຜນການ ແລະ ການເງິນ
  3. ພະແນກກວດວິເຄາະເລືອດ
  4. ພະແນກກວດກາຄຸນນະພາບ, ຄົ້ນຄວ້າ ແລະ ອົບຮົມ
  5. ພະແນກເກັບຮັກສາ ແລະ ແຈກຈ່າຍເລືອດ
  6. ຫ້ອງການກາແດງເມືອງ