ອົງການກາແດງລາວ

CROIX ROUGE LAO

ຫນ່ວຍງານກູ້ໄພກາແດງລາວໄດ້ນຳສົ່ງຄົນເຈັບສົ່ງໂຮງໝໍແຂວງ

ໃນວັນທີ 9 ກັນຍາ 2019 ນີ້ທີມງານອົງການກາແດງລາວໄດ້ນຳສົ່ງຄົນເຈັບອາຍຸສູງເປັນພະຍາດທີ່ຢູ່ບ້ານຊົງ. ເນື່ອງຈາກຜູ້ເຈັບເປັນຄົນເຖົ້າ, ມີອາການຫາຍໃຈຜຶດ ແລະ ເຈັບໜ້າເອິກ ສະນັ້ນທີມງານກູ້ໄພ 1625 ອົງການກາແດງລາວຈຶ່ງໄດ້ນຳສົ່ງຜູ້ກ່ຽວສູ່ໂຮງໝໍແຂວງຈຳປາສັກຢ່າງຮີບດ່ວນ ການນຳສົ່ງອອກມາໃນຄັ້ງນີ້ແມ່ນນຳສົ່ງທາງເຮືອຈາກບ້ານຊົງຫາທ່າເຮືອເມືອງປາກເຊ ແລະໄດ້ຕໍ່ໃສ່ລົດນຳສົ່ງໂຮງໝໍ.