ອົງການກາແດງລາວ

CROIX ROUGE LAO

ຫລາຍພະແນກການຮ່ວມກັນບໍລິຈາກເລືອດ

ໃນວັນທີ3ກໍລະກົດ 2019ນີ້ ພະນັກງານ ພະແນກ ພະແນກໂຍທາທິການ, ພະແນກແຮງານ ສະຫວັດດີການ ແລະສັງຄົມ ແລະ ພະແນກ ກະສິກໍາ ແລະປ່າໄມ້ ແຂວງຫລວງນ້ຳທາໄດ້ພ້ອມກັນບໍລິຈາກເລືອດຊ່ວຍເຫຼືອສັງຄົມ, ມີຄົນເຂົ້າຮ່ວມ 93 ທ່ານ, ໃນນັ້ນ ບໍລິຈາກເລືອດຕົວຈີງ 15 ທ່ານ.

ຂ່າວໂດຍ: ຄໍາມ່ວນ ດອມມະນີລຸນ