ອົງການກາແດງລາວ

CROIX ROUGE LAO

ອາສາສະໝັກຈາກໂຮງຮຽນມັດທະຍົມສົມບູນ ຈັນທະບູລີ ຊ່ວຍບັນຈຸສິ່ງຂອງເຄື່ອງເພື່ອຊ່ວຍເຫຼືອຜູ້ປະສົບໄພນຳ້ຖ້ວມ

ໃນວັນທີ 19 ກັນຍາ 2019 ທີ່ ອົງການກາແດງລາວແລະນ້ອງນັກຮຽນມັດທະຍົມສົມບູນຈັນທະບູລີໄດ້ຈັດສີ່ງຂອງເປັນຊຸດເພື່ອໄປຊ່ວຍເຫລືອປະຊາຊົນຢູ່ແຂວງສະຫວັນນະເຂດແລະຈຳປາສັກຈຳນວນ 4 ບ້ານ ໃນນັ້ນ ມີບ້ານ ທ່າຄຳເລື່ອມ ຈຳນວນ 144 ຄອບຄົວ, ບ້ານ ຕຸ້ມແຍ 12 ຄອບຄົວ ເມືອງ ຊົນນະບູລີ ແຂວງສະຫວັນນະເຂດ; ບ້ານໂຊໂລ່ໃຫຍ່ 258 ຄອບຄົວ, ບ້ານ ຕາໜ່າງ 53 ຄອບຄົວ ເມືອງ ຊະນະສົມບູນ ແຂວງ ຈຳປາສັກ ລວມທັງໝົດ 579 ຄອບຄົວ ທີ່ໄດ້ຮັບຜົນກະທົບຈາກໄພພິບັດນຳ້ຖ້ວມ.