ອົງການກາແດງລາວ

CROIX ROUGE LAO

ອົງການກາເເດງລາວສືບຕໍ່ຂະຫຍາຍອາສາສະໝັກຢູ່ສອງເເຂວງພາກເໝືອ

ໃນລະຫວ່າງວັນທີ 29 ມີຖຸນາ 2021-ວັນທີ 8 ກໍລະກົດ 2021 ນີ້ ໄດ້ສຳເລັດຝຶກອົບຮົມໃຫ້ອາສາສະໝັກອົງການກາແດງແຂວງບໍ່ແກ້ວ ແລະ ແຂວງຫຼວງນ້ຳທາ ໂດຍໄດ້ມີຂະແຫນງການຕ່າງໆຈາກພະແນກການອ້ອມຂ້າງແຂວງເຂົ້າຮ່ວມທັງໝົດ 72 ຄົນ, ຍິງ 19 ຄົນ ເພື່ອຂະຫຍາຍອາສາສະໝັກກາແດງລາວ ໃຫ້ກວ້າງຂວາງໄດ້ຢ່າງຫລວງຫລາຍແລະມີປະສິດທິພາບໃນແຂວງຕ່າງໆກໍ່ຄືທົ່ວປະເທດເພື່ອຮອງຮັບໃຫ້ການຊ່ວຍເຫລືອປະຊາຊົນໃນເວລາສຸກເສີນນັ້ນ, ອົງການກາແດງລາວໄດ້ສືບຕໍ່ສ້າງອາສາສະຫມັກແລະໃຫ້ຄວາມຮູ້ວຽກງນກາແດງແກ່ອາສາສະໝັກກາແດງລາວທີ່ເຂົ້າຮ່ວມຝຶກແລະຄົ້ນຄວ້າຮ່ຳຮຽນໃນຄັ້ງນີ້ເຊັ່ນ:ຄວາມຮູ້ ກ່ຽວກັບຂະບວນການກາແດງ, ວຽກງານກາແດງລາວ, ການປະຖົມ ພະຍາບານ, ໄພພິບັດ ແລະ ການຮັບມືກັບໄພພິບັດ ແລະ ການສົ່ງເສີມສຸຂະພາບ ໃນເວລາເກີດໄພພິບັດ, ເພື່ອເປັນການກະຕຸກຊຸກຍູ້ ໃຫ້ອາສາສະໝັກກາແດງລາວ ມີຄວາມຫ້າວຫັນ,ເປັນແບບຢ່າງ, ປະກອບສ່ວນ, ເຄື່ອນໄຫວວຽກງານ,
ນອກນັ້ນຍັງໄດ້ຮ່ຳຮຽນຂະບວນການກາແດງ ແລະ 7 ຫຼັກການພື້ນຖານຂອງຂະບວນການກາແດງ,ສິດ,ໜ້າທີ່,ພາລະບົດບາດຂອງອົງການກາແດງລາວ,ບົດບາດຍິງ-ຊາຍ,ຄວາມຮູ້ເບື້ອງຕົ້ນກ່ຽວກັບການປ່ຽນແປງດິນຟ້າອາກາດ,ຄວາມຮູ້ເບື້ອງຕົ້ນກ່ຽວກັບໄພພິບັດ ຄວາມຮູ້ກ່ຽວກັບການປະຖົມພະຍາບານ
ໃນການຝຶກອົບຮົມຄັ້ງ ທ່ານປະທານອົງການກາແດງລາວໄດ້ສະແດງຄວາມຊົມເຊີຍມາຍັງສຳມະນາກອນທີ່ໄດ້ຕັດສິນໃຈສູງເພື່ອເຂົ້າຮ່ວມເປັນຕົວແທນໃຫ້ພະນັກງານກາແດງໃນການປະຕິບັດໜ້າທີ່ເອົາໃຈໃສ່ໃນເວລາເກີດເຫດສຸກເສີນ ແລະນັກສຳມະນາກອນຕ້ອງໄດ້ພ້ອມກັນເປັນແບບຢ່າງທີ່ດີໃຫ້ແກ່ສັງຄົມ, ເປັນຜູ້ທີ່ຍອມເສຍສະຫຼະເພື່ອຜົນປະໂຫຍດລວມ,ເອົາໃຈໃສ່ຕິດຕາມແລະມີສ່ວນຮ່ວມແລະນຳໄປປະຕິບັດຕົວຈິງຢ່າງເປັນມືອາຊີບ.
อาจเป็นรูปภาพของ 3 คน, ผู้คนกำลังนั่ง และผู้คนกำลังยืนอาจเป็นรูปภาพของ 3 คน, ผู้คนกำลังยืน, ผู้คนกำลังนั่ง และสถานที่ในร่มอาจเป็นรูปภาพของ หนึ่งคนขึ้นไป, ผู้คนกำลังยืน และผู้คนกำลังนั่งอาจเป็นรูปภาพของ หนึ่งคนขึ้นไป, ผู้คนกำลังนั่ง และผู้คนกำลังยืนอาจเป็นรูปภาพของ 1 คน และกำลังยืนอาจเป็นรูปภาพของ 1 คน และสถานที่ในร่มอาจเป็นรูปภาพของ 3 คน, ผู้คนกำลังนั่ง, ผู้คนกำลังยืน และสถานที่ในร่มอาจเป็นรูปภาพของ 4 คน, ผู้คนกำลังนั่ง, ผู้คนกำลังยืน และสถานที่ในร่มอาจเป็นรูปภาพของ 2 คน, ผู้คนกำลังยืน และผู้คนกำลังนั่งอาจเป็นรูปภาพของ 3 คน, ผู้คนกำลังยืน และผู้คนกำลังนั่งอาจเป็นรูปภาพของ 1 คน และกำลังยืนอาจเป็นรูปภาพของ 3 คน, ผู้คนกำลังนั่ง, ผู้คนกำลังยืน และสถานที่ในร่มอาจเป็นรูปภาพของ 5 คน, ผู้คนกำลังยืน, ผู้คนกำลังนั่ง และสถานที่ในร่มอาจเป็นรูปภาพของ 5 คน, ผู้คนกำลังนั่ง และผู้คนกำลังยืนอาจเป็นรูปภาพของ 1 คน และกำลังยืนอาจเป็นรูปภาพของ 7 คน, ผู้คนกำลังนั่ง และผู้คนกำลังยืนอาจเป็นรูปภาพของ 1 คน, กำลังยืน และสถานที่ในร่มอาจเป็นรูปภาพของ 1 คน, กำลังนั่ง, กำลังยืน และสถานที่ในร่มอาจเป็นรูปภาพของ 2 คน, ผู้คนกำลังยืน และกลางแจ้งอาจเป็นรูปภาพของ 2 คน, ผู้คนกำลังยืน, ไฟ และกลางแจ้งอาจเป็นรูปภาพของ 1 คน และสถานที่ในร่มอาจเป็นรูปภาพของ 3 คน, ผู้คนกำลังนั่ง และผู้คนกำลังยืน