ອົງການກາແດງລາວ

CROIX ROUGE LAO

ອົງການກາແດງລາວຈັດຝຶກອົບຮົມການປ້ອງກັນພະຍາດໃນການດຳລົງຊິວິດໃຫ້ແກ່ຊາວໜຸ່ມ

ໃນເດືອນ ທັນວາ 2021 ທີ່ຜ່ານມາ ອົງການກາແດງລາວໄດ້ຈັດຝຶກອົບຮົມ ອອນລາຍການປ້ອງກັນພະຍາດທີ່ບໍ່ຕິດຕໍ່ ພາຍໃຕ້ໂຄງການໃຊ້ຊີວິດໃຫ້ມີສຸຂະພາບດີສຳລັບຊາວໜຸ່ມ ເພື່ອໃຫ້ຄວາມຮູ້ແກ່ຊາວໜຸ່ມໃນການໃຊ້ຊີວິດໃຫ້ມີສຸຂະພາບດີເຊັ່ນ: ການປ້ອງກັນພະຍາດບໍ່ຕິດຕໍ່ທີ່ເກີດຂື້ນຈາກພຶດຕິກຳການໃຊ້ຊີວິດ; ໃຫ້ຊາວໜຸ່ມເປັນຕົວແບບໃນການປ່ຽນແປງພຶດຕິກຳການໃຊ້ຊີວິດໃຫ້ມີສຸຂະພາບດີ ແລະ ສ້າງຊາວໜຸ່ມໃນໂຮງຮຽນໃຫ້ກາຍເປັນອາສາສະໝັກກາແດງ ເຊິ່ງໄດ້ຈັດການຝຶກອົບຮົມແບບອອນລາຍຈໍານວນ 13 ຄັ້ງ ໃນ ນະຄອນຫຼວງວຽງຈັນ; ແຂວງວຽງຈັນ; ແຂວງຫົວພັນ; ບໍລິຄໍາໄຊ ແລະ ຫຼວງພະບາງ ມີຜູ້ເຂົ້າຮ່ວມທັງໝົດ 290 ຄົນ; ຍິງ 145 ຄົນ.
ການຝຶກອົບຮົມໄດ້ນຳສະເໜີ ກ່ຽວກັບພະຍາດທີ່ບໍ່ຕິດຕໍ່ ຄື: ພະຍາດເບົາຫວານ, ມະເຮັງ, ຫົວໃຈ ແລະ ເສັ້ນເລືອດ ແລະ ພະຍາດທາງເດີນຫາຍໃຈຊ້ຳເຮື້ອ ພະຍາດດັ່ງກ່າວລ້ວນແຕ່ເກີດຈາກພຶດຕິກຳການໃຊ້ຊີວິດທີ່ມີປັດໃຈສ່ຽງເຊັ່ນ: ການສູບຢາ, ການກິນອາຫານທີ່ບໍ່ມີປະໂຫຍດ, ການບໍ່ອອກກຳລັງກາຍ ແລະ ການດື່ມສິ່ງມຶນເມົາ.
ການຝຶກອົບຮົມເຮັດໃຫ້ຊາວໜຸ່ມນຳເອົາຄວາມຮູ້ນີ້ນຳໃຊ້ປ້ອງກັນຕົນເອງຈາກພະຍາດ ແລະ ສ້າງຕົນເອງໃຫ້ເປັນຕົວແທນການປ່ຽນແປງພຶດຕິກຳເຮັດໃຫ້ມີສຸຂະພາບທີ່ດີ. ນອກນັ້ນຍັງສາມາດນຳໄປແບ່ງປັນໃຫ້ສະມາຊິກຄອບຄົວ, ຫມູ່ເພື່ອນ ແລະ ຊຸມຊົນ.
ການຝຶກອົບຮົມດັ່ງກ່າວໄດ້ສືບຕໍ່ ແລະ ປ່ຽນມາຈາກການຝຶກອົບຮົມແບບເຊິ່ງໜ້າ ທີ່ໄດ້ຮັບການສະໜັບສະໜູນຈາກສະພາກາແດງອີຕາລີ ຜ່ານສະຫະພັນກາແດງ ແລະ ຊີກວົງເດືອນແດງສາກົນ(IFRC).