ອົງການກາແດງລາວ

CROIX ROUGE LAO

ອົງການກາແດງລາວເຊີນຊວນຮ່ວມບໍລິຈາກຊ່ວຍເຫຼືອຜູ້ທີ່ໄດ້ຮັບຜົນກະທົບຈາກພະຍາດໂຄວິດ-19

ອົງການກາແດງລາວແມ່ນການຈັດຕັ້ງທາງສັງຄົມຂອງ ສປປ ລາວ ທີ່ເຄື່ອນໄຫວວຽກງານມະນຸດ ສະທຳຢ່າງເປັນເອກະລາດ ຢູ່ພາຍໃຕ້ລັດຖະທຳມະນູນ, ກົດໝາຍ ແລະ ເຈັດຫຼັກການພື້ນຖານຂອງຂະ ບວນການກາແດງ ແລະ ຊີກວົງເດືອນສາກົນ ຊຶ່ງວຽກງານກາແດງ ແມ່ນການຊ່ວຍເຫຼືອດ້ານມະນຸດສະທຳ, ເປັນເຄື່ອງມື ແລະ ກົນໄກໜຶ່ງ ໃນການປະຕິບັດຫຼັກການຊ່ວຍເຫຼືອຊຶ່ງກັນ ແລະ ກັນ, ສ້າງສະພາບແວດ ລ້ອມທີ່ມີຄວາມສົມດູນ, ກົມກຽວ ແລະ ປອງດອງກັນ ໃນສັງຄົມມີ 9 ວຽກງານຕົົ້ນຕໍ: ການຊ່ວຍເຫຼືອບັນເທົາ ທຸກເບື້ອງຕົ້ນ, ການປຸກລະດົມບໍລິຈາກເລືອດ ແລະ ສະໜອງເລືອດປອດໄພ, ການສົ່ງເສີມສຸຂະພາບ ພື້ນຖານ, ການປະຖົມພະຍາບານ, ການກູ້ໄພສຸກເສີນ, ການໂຄສະນາຂົນຂວາຍແຫຼ່ງທຶນ, ການສ້າງສະມາຊິກ ແລະ ອາສາສະໝັກກາແດງ, ການສືບທາວຫາຍາດພິ່ນ້ອງ ແລະ ການພົວພັນຮ່ວມມືສາກົນ.

ທ່ານ ພູທອນ ເມືອງປາກ ປະທານອົງການກາແດງລາວ ໄດ້ກ່າວໃຫ້ຮູ້ວ່າ: ອົງການກາແດງ ລາວ ໄດ້ປະຕິບັດ 6 ວຽກງານທີ່ຕິດພັນກັບວຽກງານປ້ອງກັນຄວບຄຸມ ແລະ ແກ້ໄຂ ການລະບາດຂອງພະຍາດ ໂຄວິດ-19 ເປັນຕົ້ນ: ການຊ່ວຍເຫຼືອບັນເທົາທຸກເບື້ອງຕົ້ນ: ການແຈກຢາຍເຄື່ອງປ້ອງກັນໂຄວິດ-19 ແລະ ການແຈກຢາຍອາຫານ, ນ້ຳດື່ມໃຫ້ຜູ້ຈຳກັດບໍລິເວນຢູ່ສູນຈຳກັດບໍລິເວນ ແລະ ຢູ່ໂຮງໝໍສະໜາມປິ່ນປົວຜູ້ຕິດ ເຊື້ອໂຄວິດ-19, ການປຸກລະດົມຂົນຂວາຍເລືອດປອດໄພຈາກພະຍາດໂຄວິດ ແລະ ພະຍາດອື່ນໆ ເພື່ອສະ ໜອງໃຫ້ຄົນເຈັບທີ່ຕ້ອງການເລືອດ, ການໂຄສະນາມາດຕະການປ້ອງກັນການຕິດເຊື້ອ, ການແຜ່ເຊື້ອພະຍາດ ໂຄວິດ-19, ສົ່ງເສີມສຸຂະພາບຈິດຕໍ່ຜູ້ຈຳກັດບໍລິເວນຜູ້ຕິດເຊື້ອ, ຊ່ວຍປະຖົມພະຍາບານຄົນເຈັບທົ່ວໄປຢູ່ສູນ ຈຳກັດບໍລິເວນ, ການຊ່ວຍປິ່ນປົວສຸກເສີນ ແລະ ນຳສົ່ງໄປໂຮງໝໍ, ການພົວພັນຮ່ວມກັບກາແດງເພື່ອນມິດ, ການຈັດຕັ້ງສາກົນ, ການຈັດຕັ້ງສັງຄົມ ເພື່ອລະດົມທຶນປະກອບສ່ວນຊ່ວຍການປ້ອງກັນ ຄວບຄຸມ ແລະ ແກ້ໄຂ ການລະບາດຂອງພະຍາດໂຄວິດ-19.
ທ່ານໃຫ້ຮູ້ອີກວ່າ: ອົງການກາແດງລາວຊ່ວຍເຫຼືອກຸ່ມເປົ້າໝາຍປະຊາກອນເຄື່ອນຍ້າຍຖິ່ນຖານທີ່ທຸກຍາກ ຂາດເຂີນ ແມ່ນຖືກຕ້ອງກັບພາລະບົດບາດຂອງກາແດງລາວ ກໍຄືກາແດງສາກົນ ແລະ ປັດຈຸບັນກຳລັງຂະ ຫຍາຍການຊ່ວຍເຫຼືອໄປຍັງປະຊາຊົນຜູ້ທຸກຍາກ ທີ່ຖືກຜົນກະທົບຈາກພະຍາດໂຄວິດ-19 ທີ່ໄດ້ຈຳກັດຢູ່ສູນຈຳ ກັດບໍລິເວນ ແລະ ປະຊາຊົນຜູ້ຕິດເຊື້ອໂຄວິດ-19 ແລ້ວໄປປິ່ນປົວຢູ່ໂຮງໝໍພາກສະໜາມ ຍ້ອນເຫັນໄດ້ ຄວາມຈຳເປັນຂອງການຊ່ວຍເຫຼືອດ້ານມະນຸດສະທຳ ຕໍ່ຜູ້ຖືກຜົນກະທົບຈາກພະຍາດໂຄວິດ-19 ລວມທັງ ເຄື່ອງໃຊ້ສອຍອັນຈໍາເປັນ ເພື່ອປ້ອງກັນການຕິດເຊື້ອ ການແຜ່ເຊື້ອ, ອາຫານ, ເຄື່ອງດື່ມ ໃນໄລຍະຈໍາກັດ ບໍລິເວນຢູ່ສູນ ຫຼື ໂຮງໝໍພາກສະໜາມ. ກາແດງລາວຈຶ່ງໄດ້ສ້າງກົນໄກການລະດົມທຶນຂຶ້ນມາ ໂດຍໄດ້ຮັບການ ເຫັນດີຈາກຄະນະສະເພາະກິດ, ຄະນະນໍາຂອງກະຊວງການເງິນ, ທະນາຄານແຫ່ງ ສປປ ລາວ ແລະ ຕາມ ກົດໝາຍວ່າດ້ວຍວຽກງານກາແດງລາວທີ່ໄດ້ກໍານົດໄວ້ ໂດຍໄດ້ເປີດບັນຊີເງິນຝາກລະດົມທຶນ ເພື່ອປ້ອງກັນ ແລະ ຄວບຄຸມການລະບາດພະຍາດໂຄວິດ-19 ຢູ່ທະນາຄານພັດທະນາລາວ ຊຶ່ງມີບັນຊີສະກຸນເງິນກີບ, ເງິນບາດ ແລະ ເງິນໂດລາ ຊຶ່ງຜູ້ໃຈບຸນທັງຫຼາຍທີ່ມີບັນຊີເງິນຝາກຢູ່ທະນາຄານພັດທະນາລາວ ສາມາດບໍລິຈາກ ເງິນ ໂດຍໂອນຈໍານວນເງິນເຂົ້າບັນຊີນີ້ ຕາມຄວາມສະໝັກໃຈ ໂດຍບໍ່ໄດ້ເສຍຄ່າບໍລິການ, ພວກເຮົາຍັງມີບັນ ຊີກອງທຶນຊ່ວຍເຫຼືອສຸກເສີນເປີດເປັນສະກຸນເງິນກີບ ແລະ ເງິນໂດລາ ເພື່ອຮອງຮັບຜູ້ໃຈບຸນ ທີ່ມີບັນຊີເງິນຝາກ ຢູ່ທະນາຄານການຄ້າຕ່າງປະເທດລາວ ຊຶ່ງລວມຜູ້ໃຈບຸນຢູ່ລາວ ຫຼື ຕ່າງປະເທດ ສາມາດໂອນຈໍານວນເງິນ ຕາມຄວາມສະໝັກໃຈບໍລິຈາກເຂົ້າບັນຊີນີ້, ນອກຈາກນີ້, ພວກເຮົາຍັງຮ່ວມໃນ Application BCEL one. One heart ຫຼືວ່າ ຄົນລາວຫົວໃຈດຽວກັນ ຊຶ່ງແມ່ນທະນາຄານການຄ້າຕ່າງປະເທດລາວຈັດຕັ້ງຂຶ້ນ, ກາແດງລາວ ກໍໄດ້ເປີດບັນຊີໃນ Application ນີ້​ເອີ້ນ​ວ່າໂຄງການປະກອບສ່ວນຈັດຊື້ອາຫານ ເພື່ອຊ່ວຍເຫຼືອຜູ້ ປະສົບໄພຈາກພະຍາດໂຄວິດ-19 ຊຶ່ງເປັນວິທີການທີ່ງ່າຍສໍາລັບຜູ້ໃຈບຸນທີ່ນໍາໃຊ້ບໍລິການຂອງທະນາຄານການ ຄ້າຕ່າງປະເທດ. ທ່ານສາມາດນໍາໃຊ້ Application ນີ້ ບໍລິຈາກ​ເງິິນສົມທົບຊື້ອາຫານຊ່ວຍຜູ້ປະສົບໄພ ຕາມຄວາມສະໝັກໃຈ 10.000-20.000 ກີບ ກໍແມ່ນນໍ້າໃຈຂອງບັນດາທ່ານ​ໂຮມ​ເຂົ້າ​ເປັນ​ຫົວ​ໃຈ​ດຽວ​ກັນ. ຂໍ​ສະ​ແດງ​ຄວາມ​ຂອບ​ໃຈ ​ແລະ ຮູ້​ບູນຄຸນ​ຢ່າງ​ສູງ ​ຕໍ່​ຜູ້​ໃຈ​ບຸນທັງຫຼາຍ ທີ່​ມີ​ຄວາມ​ເມດ​ຕາ​ທຳ ​ບໍລິຈາກ​ເງິິນສົມທົບ​ເຂົ້າ​ໃນ​ກອງ​ທຶນຊ່ວຍ​ເຫຼືອ​ຜູ້​ປະສົບ​ໄພ​ພະຍາດ​ໂຄ​ວິດ-19 ​ມານະ​ໂອກາດ​ນີ້​ດ້ວຍ.