ອົງການກາແດງລາວ

CROIX ROUGE LAO

ອົງການກາແດງລາວແລະສະຫພັນກາແດງຈັດກອງປະຊຸມເພື່ອພັດທະນາວຽກງານກາແດງ.

ໃນວັນທີ 5-7ມີຖຸນາ 2022ນີ້ ອົງການກາແດງແຫ່ງຊາດລາວ ແລະ ສະຫະພັນກາແດງ ແລະ ຊີກວົງເດືອນແດງສາກົນໄດ້ຈັດກອງປະຊຸມປຶກສາຫາລື ແລະ ທົບທວນໃນການສະຫນອງທຶນວຽກງານໃນການພັດທະນາວຽກງານກາແດງໃນໄລຍະຜ່ານມາ.
ໃນກອງປະຊຸມອົງການກາແດງແຫ່ງຊາດລາວ ນຳໂດຍ ທ່ານ ຮສ ດຣ ພູທອນ ເມືອງປາກ ປະທານອົງການກາແດງແຫ່ງຊາດລາວ ແລະ ສະຫະພັນກາແດງ ແລະ ຊີກວົງເດືອນແດງສາກົນ ນຳໂດຍ ທ່ານ Mrs. Kathryn Clarkson, ຫົວໜ້າສະຫະພັນກາແດງ ແລະ ຊີກວົງເດືອນສາກົນ ປະຈຳພາກພື້ນ ພ້ອມດ້ວຍຄະນະ.
ກອງປະຊຸມໃນຄັ້ງນີ້ແມ່ນແນ່ໃສ່ຕີລາຄາຄືນການຈັດຕັ້ງປະຕິບັດກະການການສະຫນັບສະໜູນທຶນໃນການການຊ່ວຍເຫລືອແລະການພັດທະນາວຽກງານກາແດງ.ທີ່ໄດ້ຮັບການສະໜັບສະໜູນເປັນຕົ້ນແມ່ນ ການສ້າງຄວາມເຂັ້ມແຂງໃຫ້ແກ່ອົງການກາແດງແຫ່ງຊາດລາວ ເພື່ອກຽມຄວາມພ້ອມໃນການຕອບໂຕ້ ແລະ ຮັບມືກັບໄພພິບັດ, ການສ້າງຄວາມເຂັ້ມແຂງທາງດ້ານການປະຖົມພະຍາບານ, ການສະໜອງນ້ຳສະອາດ ໃນເວລາເກີດເຫດສຸກເສີນ ຫຼື ໄພນ້ຳຖ້ວມ, ການສ້າງຄວາມເຂັ້ມແຂງໃຫ້ແກ່ວຽກງານອາສາສະໝັກ , ການສ້າງບັນດານິຕິກຳ ແລະ ຍຸດທະສາດ ແລະ ແຜ່ນການຊ່ວຍເຫລືອໃນຕໍຫນ້າ. ທີ່ອົງການກາແດງລາວກຳນົດໄວ້ ຍຸດທະສາດຂອງແລະແຜນການ5ປີຂອງອົງການກາແດງແຫ່ງຊາດລາວ.