ອົງການກາແດງລາວ

CROIX ROUGE LAO

ອົງການກາແດງລາວໃຫ້ການຊ່ວຍເຫລືອຜູ້ປະສົບໄພນຳ້ຖ້ວມ

ໃນວັນທີ 9ກັນຍາ 2019 ຜ່ານມານີ້ ອົງການກາແດງລາວ ໄດ້ນຳເອົາເຂົ້າສານ ອາຫານແຫ້ງ ແລະ ນ້ຳດື່ມໄປມອບໃຫ້ຜູ້ປະສົບໄພນ້ຳຖ້ວມທີ່ຢູ່ເຂດບ້ານຊົງ ເມືອງປາກເຊ ແຂວງຈຳປາສັກ ແລະໄດ້ເອົາໃຈໃສ່ໃນການຊ່ວຍເຫຼືອປະຊາຊົນທີ່ໄດ້ຮັບຜົນກະທົບຈາກໄພນຳ້ຖ້ວມແລະຍັງມິຄວາມຕ້ອງການເຂົ້າປາອາຫານແຫ້ງຈຳນວນບໍໜ້ອຍທີ່ຍັງຂາດແຄນ ອາຫານການກິນ, ນ້ຳດື່ມນ້ຳໃຊ້ ແລະ ຢາຈຳນວນໜຶ່ງ ສະນັ້ນ ອົງການກາແດງລາວຮ່ວມກັບກາແດງແຂວງຈຳປາສັກ ແລະ ກາແດງສະວິດ ກໍໄດ້ເຂົ້າຫາ ແລະ ແຈກຈ່າຍສິ່ງເຫຼົ່ານັ້ນໃຫ້ພໍ່ແມ່ປະຊາຊົນແລ້ວ .