ອົງການກາແດງລາວ

CROIX ROUGE LAO

ອົງການກາແດງແຂວງບໍລິຄໍາໄຊສໍາເລັດການຝຶກອົບຮົມວຽກງານໄພພິບັດ

ການຝຶກອົບຮົມ ຄວາມຮູ້ພື້ນຖານ ກ່ຽວກັບໄພພິບັດ, ການສົ່ງເສີມສຸຂະພາບ ແລະ ການປ້ອງກັນການໃຊ້ຄວາມຮຸນແຮງທາງເພດ ໃຫ້ແກ່ອາສາສະໝັກກາແດງລາວຈັດຂື້ນໃນວັນທີ 27-30 ສິງຫາ 2019 ນີ້, ທີ່ຫ້ອງປະຊຸມໂຮງແຮມວິໄລສັກ, ໂດຍເປັນການເຂົ້າຮ່ວມເປີດຂອງທ່ານ ທອງພະຈັນ ສອນນະສິນ ຮອງປະທານ ອົງການກາແດງລາວ,ນາງ ໂສພາ ຈັນທະວົງ ຫົວໜ້າອົງການກາແດງແຂວງບໍລິຄໍາໄຊ ແລະ ມີນັກສໍາມະນາກອນທີ່ມາຈາກບັນດາພະແນກການ, ອົງການອ້ອມຂ້າງແຂວງ, ເມືອງ ແລະ ບ້ານ ເຂົ້າຮ່ວມທັງໝົດ ຈໍານວນ 48 ຄົນ.

ຊຸດຝຶກອົບຮົມຄັ້ງນີ້, ນັກສໍາມະນາກອນແມ່ນໄດ້ຮຽນຮູ້ກ່ຽວກັບຄວາມເປັນມາຂອງການສ້າງຕັ້ງ, ຂະບວນການກາແດງ ແລະ ຊີກວົງເດືອນແດງສາກົນ, 7 ຫຼັກການພື້ນຖານ, 9 ໜ້າວຽກຕົ້ນຕໍ ແລະ ພາລະບົດບາດຂອງອົງການກາແດງລາວ, ການເບິ່ງແຍງສຸຂະພາບຮ່າງກາຍ-ຈິດໃຈໃນໄລຍະສຸກເສີນ, ການປະຖົມພະຍາບານ, ການປ້ອງກັນພະຍາດລະບາດ ແລະ ການປ້ອງກັນການໃຊ້ຄວາມຮຸນແຮງທາງເພດ.
ນຝຶກອົບຮົມ ແລະ ບັດສະມາຊິກອາສາສະໝັກກາແດງລາວ.