ອົງການກາແດງລາວ

CROIX ROUGE LAO

ອົງການກາແດງແຫ່ງຊາດລາວສ້າງຄວາມຮັບຮູ້ໃຫ້ອາສາຫມັກໃນໂຮງຮຽນ.

ໃນວັນທີ 09-11 ກຸມພາ 2022 ອົງການກາແດງແຫ່ງຊາດລາວ ໄດ້ຈັດຝຶກອົບຮົມໃຫ້ແກ່ອາສາສະຫມັກໃນໂຮງຮຽນເພື່ອສ້າງໃຫ້ເປັນໂຮງຮຽນປອດໄພໃນເວລາ ການປ່ຽນແປງດິນຟ້າອາກາດ ,ເຊິ່ງຈັດຂຶ້ນຢູ່ທີ່ ມສ ມິດຕະພາບ ລາວ-ຫວຽດ ໂດຍເປັນການເຂົ້າຮ່ວມຂອງທ່ານ ນາງ ໄອ່ຄຳ ສໍອິນໄຊ ຮອງຫົວຫນ້າກອງໂຄສະນາແລະຂົນຂວາຍແຫຼ່ງທຶນ, ໃຫ້ກຽດເຂົ້າຮ່ວມໂດຍ ທ່ານ ນາງ ສີປະໄພ ເຮືອງສີ ຫົວຫນ້າຫນ່ວຍງານຄຸ້ມຄອງນັກຮຽນ ມສ ມິດຕະພາບລາວ-ຫວຽດ
ການຝຶກອົບຮົມນີ້ແມ່ນເພື່ອໃຫ້ຄວາມຮູ້ກ່ຽວກັບວຽກງານກາແດງ, ໂຮງຮຽນປອດໄພ ແລະ ການປ່ຽນແປງດິນຟ້າອາກາດໃຫ້ແກ່ຄູ, ນັກຮຽນ ແລະ ໃຫ້ໂອກາດພໍ່ແມ່ຜູ້ປົກຄອງມີສ່ວນຮ່ວມໃນການເຮັດໃຫ້ໂຮງຮຽນຂອງລູກຫຼານປອດໄພ ແລະ ການປັບຕົວຕໍ່ການປ່ຽນແປງດິນຟ້າອາກາດ , ມີອາສາສະໝັກຊາວໜຸມເຂົ້າຮ່ວມທັງໝົົດ 35 ຄົນ ຍິງ 21 ຄົນ ເຊິ່ງການຝຶກອົບຮົມໃນຄັ້ງນີ້ແມ່ນຝຶກໃຫ້ ຄູ ແລະ ນັກຮຽນ 2 ໂຮງຮຽນ ຄື: ມສ ມິດຕະພາບ ລາວ-ຫວຽດນາມ, ມສ. ໄຊເສດຖາ.
ໃນອາທິດຕໍ່ໄປ ຍັງຈະສືບຕໍ່ລົງຝຶກອົບຮົມດັ່ງກ່າວ ໃຫ້ 2 ໂຮງຮຽນຕື່ມ ຄື ມ.ປາຍ ມິດຕະພາບ ວຽງຈັນ-ໂຮຈິມິນ. ການຝຶກອົບຮົມໃນຄັ້ງນີ້ ໄດ້ດໍາເນີນພາຍໃຕ້ ໂຄງການຫຼຸດຜ່ອນຄວາມສ່ຽງໄພພິບັດ, ສ້າງຄວາມທົນທານ ແລະ ເສີມສ້າງການແກ້ໄຂບັນຫາສະພາບອາກາດຂອງຊາວໜຸ່ມໃນຊຸມຊົນຕົວເມືອງ(Urban Community DRR, Resilience and Climate Youth Action) ເຊິ່ງໄດ້ ຜ່ານການຊະນະການແຂ່ງຂັນຂຽນບົດສະເໜີໂຄງການຂອງອາສາສະໝັກຊາວໜຸ່ມກາແດງ ຜ່ານການສະຫນັບສະຫນູນຈາກສະຫະພັນກາແດງ ແລະ ຊີກວົງເດືອນແດງສາກົນ.