ອົງການກາແດງລາວ

CROIX ROUGE LAO

ອົງການກາແດງແຫ່ງຊາດລາວເອົາໃຈໃສ່ບັນຫາສຸຂະພາບຂອງປະຊາຊົນເປັນບັນຫາສຳຄັນ

ໃນວັນທີ 23 ກຸມພາ 2022 ຢູ່ຫ້ອງປະຊຸມສະຫະພັນແມ່ຍິງແຂວງຫລວງພະບາງ ໂດຍການເປັນປະທານຂອງທ່ານ ຮສຈ ດຣ ພູທອນ ເມືອງປາກ ປະທານອົງການກາແດງແຫ່ງຊາດລາວ, ທ່ານ ບຸນເລື່ອມ ມະນີວົງ ຮອງເຈົ້າແຂວງຫລວງພະບາງ ແລະທ່ານ ຊັງມາກ ໂຕເມ ຜູ້ຕາງຫນ້າອົງການກາແດງສະວິດສປະຈໍາລາວ ພ້ອມດ້ວຍທ່ານ ເຈົ້າເມືອງ ແລະຮອງເຈົ້າເມືອງ ເມືອງໂພນທອງ, ເມືອງປາກແຊງ ແລະເມືອງໂພນໄຊ ເຂົ້າຮ່ວມ.
ການຈັດກອງປະຊຸມຄະນະກໍາມະການຈັດຕັ້ງປະຕິບັດ ແລະຄຸ້ມຄອງ ໂຄງການຮັກສາສຸຂະພາບຂັ້ນຕົ້ນ ແລະການສົ່ງເສີມສຸຂະພາບແບບເຊື່ອມສານໃນຄັ້ງນີ້ ກໍເພື່ອລົງເລິກຄົ້ນຄວ້າ ແລະຮັບເອົາແຜນການໃນປີ 2022 ສະຫລຸບການຈັດຕັ້ງປະຕິບັດການເຄື່ອນໄຫວກິດຈະກໍາໃນ 2 ເດືອນຜ່ານມາ ແລະຮັບຮອງເອົາແຜນໄຕມາດ 2 ປະຈໍາເດືອນ ເມສາ-ມີຖຸນາ ປີ2022. ສໍາລັບກອງປະຊຸມໃນເທື່ອນີແມ່ນເລັ່ງໃສ່ 4 ເປົ້າຫມາຍໃຫຍ່ຄື: 1 ການເຂົ້າເຖິງການບໍລິການສຸຂະພາບ ແລະ ການບໍລິການດ້ານສຸຂະພິບານ ແລະ ການຈັດຫານໍ້າສະອາດ ໄດ້ຮັບການປັບປຸງດີຂຶ້ນ, 2. ຄຸນນະພາບຂອງການບໍລິການ ສາທາລະນະສຸກ ແລະ ສຸຂະອະນາໄມ ແລະ ການຈັດຫານໍ້າສະອາດຢູ່ໃນໂຮງຮຽນ ແລະ ຢູ່ຂັ້ນບ້ານເພີ້ມຂຶ້ນ, 3. ພຶດຕິກໍາທີ່ດີຕໍ່ສຸຂະພາບ ແລະ ຄວາມປອດໄພໄດ້ຖືກປະຕິບັດໂດຍຊາວໜຸ່ມ-ເຍົາວະຊົນ ແລະ ປະຊາຊົນ ເປົ້າໝາຍ, 4. ຂີດຄວາມສາມາດຂອງຄູ່ຮ່ວມງານໃນການຈັດຕັ້ງປະຕິບັດຫຼັກໃນການເຊື່ອມສານRMNCAH&N ແລະ ການບໍລິການສົ່ງເສີມສຸຂະພາບເພີ່ມຂຶ້ນ.