ອົງການກາແດງລາວ

CROIX ROUGE LAO

ເຊັນບົດບັນທຶກຄວາມເຂົ້າໃຈລະຫວ່າງອົງການກາແດງແຂວງຫຼວງພະບາງແລະອົງການແດງສະວິດສ໌

ໃນພິທີລົງນາມເຊັນບົດບັນທຶກຄວາມເຂົ້າໃຈ ລະຫວ່າງອົງການກາແດງແຂວງຫຼວງພະບາງ ກັບ ອົງການກາແດງສະວິດສ໌ ປະຈໍາລາວ ໄດ້ຈັດຂື້ນໃນທີ 10 ທັນວາ 2021 ນີ້, ຢູ່ຫ້ອງປະຊຸມຫ້ອງວ່າການແຂວງຫຼວງພະບາງ ໂດຍການເປັນເປັນກຽດເຂົ້າຮ່ວມຂອງທ່ານ ຮສ ດຣ ພູທອນ ເມືອງປາກ ປະທານອົງການກາແດງລາວ, ທ່ານ ຊັງມາກ ຜູ້ຕາງໜ້າອົງການກາແດງສະວິດສ໌ ປະຈໍາລາວ, ທ່ານ ບຸນເລື່ອມ ມະນີວົງ ຮອງເຈົ້າແຂວງ, ມີພະແນກສາທາລະນະສຸກແຂວງ, ບັນທ່ານເຈົ້າເມືອງ ໃນເມືອງເປົ້າໝາຍຂອງການຈັດຕັ້ງປະຕິບັດໂຄງການຮັກສາສຸຂະພາບຂັ້ນຕົ້ນ ແລະສົ່ງເສີມສຸຂະພາບແບບເຊື່ອມສານຢູ່ແຂວງຫຼວງພະບາງ ຄື: ເມືອງໂພນທອງ, ປາກແຊງ, ເມືອງຈອມເພັດ ໂຄງການດັ່ງກ່າວ ຈະໄດ້ຈັດຕັ້ງປະຕິບັດນັບແຕ່ກອງປະຊຸມເຊັນບົດບັນທຶກຮ່ວມມືເປັນຕົ້ນໄປ ແລະໂຄງການຈະສິນສຸດໃນວັນທີ 31 ທັນວາ 2024. ໂດຍແມ່ນອົງການກາແດງສະວິດສ໌ ເປັນຜູ້ໃຫ້ທຶນຊ່ວຍເຫຼຶອ ໃນມູນຄ່າ 1.212.814 ຝຼັງສະວິດສ.
ຈຸດປະສົງຂອງໂຄງການດັ່ງກ່າວ ແມ່ນແນໃສ່ການປັບປຸງການເຂົ້າເຖິງການບໍລິການ ນໍ້າ-ສຸຂະພາບ ແລະການສົ່ງເສີມສຸຂະພາບ ຂອງພໍ່ແມ່ປະຊາຊົນໃນ 4 ເມືອງເປົ້າໝາຍ, ປັບປຸງຄຸນນະພາບຂອງການບໍລິການສຸຂະພິບານ ແລະນໍ້າ, ສຸຂະພິບານ ຢູ່ໂຮງໝໍນ້ອຍ ແລະໂຮງຮຽນໃນບັນດາບ້ານເປົ້າໝາຍ, ປັບປຸງສຸຂະອານາໄມ ການຮັກສາຄວາມສະອາດ ແລະໂພສະນາການຢູ່ໃນໂຮງຮຽນ, ໂຮງໝໍນ້ອຍໃນຊຸມຊົນ ຢູ່ບັນດາບ້ານເປົ້າໝາຍ ເພື່ອຍົກສູງຂິດຄວາມສາມາດຂອງອົງການກາແດງແຂວງຫຼວງພະບາງ ໃນການສະໜອງບໍລິການຮັກສາສຸຂະພາບຂັ້ນຕົ້ນ ແລະການສົ່ງເສີມສຸຂະພາບແບບເຊື່ອມສານ ຢູ່ 4 ເມືອງເປົ້າໝາຍຂອງໂຄງການ. ກອງປະຊຸມຄັ້ງນີ້ ໄດ້ມີການຮ່ວມລົງນາມເຊັນບົດທຶກຄວາມເຂົ້າໃຈ ລະຫວ່າງ ອົງການກາແດງສະວິດສ໌ ກັບພະແນກສາທາລະນະສຸກແຂວງຫຼວງພະບາງ ແລະລະຫວ່າງ ອົງການກາແດງສະວິດສ໌ ກັບອົງການກາແດງແຂວງພະບາງ ພ້ອມນັ້ນຍັງໄດ້ມອບໃບຍ້ອງຍໍໃຫ້ ທ່ານ ຊັງມາກ ຜູ້ປະສານງານອົງການກາແດງສະວິດສ໌ ທັງຝ່າຍລາວ ແລະຝ່າຍສະວິສ໌. ພ້ອມທັງໄດ້ມອບພາຫະນະໃຫຍ່ຈໍານວນ 2 ຄັນໃຫ້ແກ່ພະແນກສາທາລະນະສຸກແຂວງ 1 ຄັນ ແລະອົງການກາແດງແຂວງຫຼວງພະບາງ 1 ຄັນ ເພື່ອນໍາໃຊ້ເຂົ້າໃນການລົງຕິດຕາມ, ກວດກາ ແລະຊຸກຍູ້ການປະຕິບັດບັນໜ້າວຽກຂອງໂຄງການຮັກສາສຸຂະພາບຂັ້ນຕົ້ນ ແລະສົ່ງເສີມສຸຂະພາບແບບເຊື່ອມສານຢູ່ບັນດາ 4 ເມືອງ ເປົ້າໝາຍຂອງໂຄງການດັ່ງກ່າວ ໃຫ້ມີຄວາມຜົນສໍາເລັດຕາມແຜນທີ່ໄດ້ວາງໄວ້.