ອົງການກາແດງລາວ

CROIX ROUGE LAO

ເຜີຍແຜ່ວຽກງານສືບທາວຫາຍາດພີ່ນ້ອງໃຫ້ທົ່ວເຖິງປະຊາຊົນ4ແຂວງພາກເໜຶອ

ໃນວັນທີ 19-28 ເມສາ 2022ນີ້ ຄະນະເຮັດວຽກຂອງອົງການກາແດງແຫ່ງຊາດລາວລົງສົມທົບກັບອົງການກາແດງແຂວງຫຼວງພະບາງ,ອຸດົມໄຊ,ຜົ້ງສາລີ ແລະ ແຂວງຫຼວງນ້ຳທາ ເພື່ອເຜີຍແຜ່ຄວາມຮູ້ກ່ຽວກັບວຽກງານກາແດງແລະສືບທາວຫາຍາດພີ່ນ້ອງ ໂດຍການນຳພາຂອງທ່ານ ພອນຄຳ ແກ້ວວິໄລ ຫົວໜ້າກອງໂຄສະນາຂົນຂວາຍການກຸສົນ , ພ້ອມດ້ວຍພະນັກງານຮັບຜິດຊອບຈາກອົງການກາແດງແຫ່ງຊາດລາວ ແລະ ກາແດງແຂວງ,ເມືອງ ແລະ ພໍ່ແມ່ປະຊາຊົນເຂົ້າຮ່ວມຮັບຟັງ ຫຼາຍກວ່າ 600 ຄົນ.
ໃນການລົງເຜີຍແຜ່ຄັ້ງນີ້ ໄດ້ນຳສະເໜີປະຫວັດຄວາມເປັນມາຂອງກາແດງ,ຂະບວນການກາແດງສາກົນ,ເຈັດຫຼັກການພື້ນຖານ,ເຄື່ອງໝາຍມະນຸດສະທຳ ພາລະບົດບາດ ແລະ 9 ໜ້າວຽກຕົ້ນຕໍຂອງອົງການກາແດງແຫ່ງຊາດລາວ ໂດຍສະເພາະ ວຽກງານສືບທາວຫາຍາດພີ່ນ້ອງ ເພື່ອໃຫ້ເຂົ້າເຖິງພໍ່ແມ່ປະຊາຊົນໃນເຂດຫ່າງໄກ ສອກຫຼີກ ເພື່ອແນະນຳວິທີການປ້ອງກັນການພັດພາກ ແລະ ການຊ່ວຍພໍ່ແມ່ປະຊາຊົນທີ່ ຕ້ອງການຢາກສືບທາວຫາສະມາຊິກຄອບຄົວອັນເປັນທີ່ຮັກຂອງຕົນທີ່ໄດ້ຂາດການຕິດຕໍ່ເປັນເວລາດົນນານ ຈຸດປະສົງເພື່ອຫຼຸດຜ່ອນຄວາມກັງວົນຂອງຄອບຄົວ ເຮັດໃຫ້ເຂົາເຈົ້າສາມາດກັບມາພົບກັນອີກຄັ້ງ. ນອກນັ້ນ, ການລົງເຮັດວຽກຄັ້ງນີ້ ແມ່ນ ເປັນການສ້າງຂີດຄວາມສາມາດໃຫ້ແກ່ພະນັກງານຂັ້ນທ້ອງຖິ່ນໃນການເປັນນັກໂຄສະນາ ແລະ ດຳເນີນການສືບທາວຫາຍາດພີ່ນ້ອງ.