ອົງການກາແດງລາວ

CROIX ROUGE LAO

ເລືອດທີ່ທ່ານບໍລິຈາກໃນແຕ່ລະຄັ້ງນັ້ນແມ່ນຕ້ອງເກັບຮັກສາໄວ້ໃນອຸນຫະພູມ

🩸ເລືອດທີ່ທ່ານບໍລິຈາກໃນແຕ່ລະຄັ້ງນັ້ນແມ່ນຕ້ອງເກັບຮັກສາໄວ້ໃນອຸນຫະພູມ🌡ທີ່ເໝາະສົມ ແລະ ແຕກຕ່າງກັນໃນແຕ່ລະຜະລິຕະພັນ
ເພາະສະນັ້ນການເກັບຮັກສາເລືອດແມ່ນມີຄວາມສຳຄັນຫຼາຍ ຈຶ່ງຕ້ອງມີຕູ້ເກັບຮັກສາເລືອດແບບພິເສດ
(❌ເລືອດທີ່ຈະເອົາໄປໃສ່ໃຫ້ຄົນເຈັບບໍ່ສາມາດນຳໄປໄວ້ໃນຕູ້ເຢັນທົ່ວໄປໄດ້❌)
🔬🌡ກ່ອນການນຳສົ່ງເລືອດໃຫ້ຄົນເຈັບແຕ່ລະຄັ້ງຈະຕ້ອງມີການກວດວິເຄາະເລືອດຢ່າງເປັນລະບົບລະອຽດ
”ໃຫ້ເລືອດ ໃຫ້ຊີວິດ”❤️
ສູນເລືອດແຫ່ງຊາດ ແລະ ສູນເລືອດແຂວງທົ່ວປະເທດ
ຂໍເຊີນທຸກໆທ່ານຮ່ວມບໍລິຈາກເລືອດເພື່ອຊ່ວຍເຫຼືອຄົນເຈັບທີ່ນອນປີ່ນປົວຢູ່ຕາມໂຮງໝໍຕ່າງໆທົ່ວປະເທດ🅰️🅱️🅾️🆎
ທ່ານສາມາດບໍລິຈາກເລືອດ🩸ໄດ້ທີ່ :
📍ສູນເລືອດແຫ່ງຊາດ
ຕັ້ງຢູ່ທີ່ ບ້ານຊຽງຍືນ ມ.ຈັນທະບູລີ ນະຄອນຫຼວງວຽງຈັນ
📍ສູນເລືອດແຂວງ ທົ່ວປະເທດ
ສອບຖາມຂໍ້ມູນໂທຣ: 030 548 7539
021 214 763
020 5741 6381
020 5741 6382