ອົງການກາແດງລາວ

CROIX ROUGE LAO

ໂຄສະນາ ແລະ ຊອກຫາແຫຼ່ງທຶນ

ການ​ໂຄ​ສະ​ນາ​ຂົນ​ຂວາຍ​ແຫຼ່ງ​ທຶນ ແມ່ນ ການ​ເຮັດ​ໃຫ້​ສັງ​ຄົມ​ຮູ້, ເຂົ້າ​ໃຈ​ພາ​ລະ​ບົດ​ບາດ, ຄວາມ​ສຳ​ຄັນ, ຜົນ​ງານ​ການ​ເຄື່ອນ​ໄຫວ​ວຽກ​ງານ​ກາ​ແດງ​ລາວ​ໃນ​ແຕ່​ລະ​ໄລ​ຍະ​ໂດຍ​ຜ່ານ​ສື່ ແລະ ກິດ​ຈະ​ກຳ​ຕ່າງໆ ເພື່ອ​ໃຫ້​ມີ​ຄວາມ​ສະ​ໝັກ​ໃຈ​ປະ​ກອບ​ສ່ວນ​ທຶນ​ຮອນ​ເຂົ້າ​ໃນ​ວຽກ​ງານ​ກາ​ແດງ​ລາວ.

ກອງໂຄສະນາ ແລະ ຂົນຂວາຍແຫລ່ງທຶນ ປະກອບມີ:

  1. ພະແນກໂຄສະນາ-ຂ່າວສານ ແລະ ຊອກແຫຼ່ງທຶນ
  2. ພະແນກບໍລິຫານ-ແຜນການ
  3. ພະແນກຄຸ້ມຄອງສະມາຊິກອາສາສະໝັກ ແລະ ຊາວໜຸ່ມກາແດງ