ອົງການກາແດງລາວ

CROIX ROUGE LAO

ໂຮງຮຽນ ສີລິສັດເຕັ້ຍໃສ ໄດ້ຮ່ວມປະກອບສ່ວນບໍລິຈາກເລືອດ

ໃນຕອນເຊົ້າຂອງວັນທີ່ 21/05/2022
ໂຮງຮຽນ ສີລິສັດເຕັ້ຍໃສ ໄດ້ຮ່ວມປະກອບສ່ວນບໍລິຈາກເລືອດເພື່ອຊ່ວຍເຫລືອສັງຄົມຈຳນວນ 54ທ່ານ ຂໍຊົມເຊີຍ