ອົງການກາແດງລາວ

CROIX ROUGE LAO

ໃນວັນທີ່​15​ມີຖຸນາ​2022 ຂໍຊົມເຊີຍ​ ພະນັກງານ​ ສູນການແພດອາໄລແອນ​ ໄດ້ປະກອບສ່ວນບໍລິຈາກເລືອດ​ ເພື່ອຊ່ວຍເຫືຼອຊີວິດຄົນເຈັບ​ ໃນຄັ້ງນີ້​ມີຜູ້ສະໝັກ​ບໍລິຈາກເລືອດຈຳນວນ14ທ່ານ.​

“ບໍລິຈາກເລືອດແມ່ນພະລັງງານແຫ່ງຄວາມສາມັກຄີ.ມາຮ່ວມກັນບໍລິຈາກເລືອດເພື່ອຊ່ວຍຊີວິດ”
“Donating blood is the act solidarity.join the effort and save lives”
ທ່ານສາມາດບໍລິຈາກເລືອດໄດ້ທີ່ :
ສູນເລືອດແຫ່ງຊາດ
ຕັ້ງຢູ່ທີ່ ບ້ານຊຽງຍືນ ມ.ຈັນທະບູລີ ນະຄອນຫຼວງວຽງຈັນ
ສູນເລືອດແຂວງ ທົ່ວປະເທດ
ສອບຖາມຂໍ້ມູນໂທຣ: 021 214 763 03054807539
whatsapp : 020 5741 6381 020 574106382