ອົງການກາແດງລາວ

CROIX ROUGE LAO

ໃນວັນທີ 10 ມິຖຸນາ 2021 ຂໍຂອບໃຈ ຮ້ານ ມັງກອນ ນວດແຜນບູຮານ ທີ່ອຸປະຖຳ

ໃນວັນທີ 10 ມິຖຸນາ 2021 ຂໍຂອບໃຈ ຮ້ານ ມັງກອນ ນວດແຜນບູຮານ ທີ່ອຸປະຖຳ ເສື້ອຍືດ ຈຳນວນ 100ຜືນ ແລະ ເງີນສົດ 1,000,000ກີບ ເພື່ອຊຸກຍູ້ກິດຈະກຳວັນຜູ້ບໍລິຈາກເລືອດໂລກ 14ມິຖຸນາ 2021
ລວມມູນຄ່າ 2,200,000ກີບ 🙏🏻🙏🏻🙏🏻