ອົງການກາແດງລາວ

CROIX ROUGE LAO

🩸ເລືອດຂາດແຄນທົ່ວປະເທດ 🅰️🅱️🅾️🆎ຈາກການລະບາດຂອງເຊື້ອ Covid-19 ຮອບ2 👿

🩸ເລືອດຂາດແຄນທົ່ວປະເທດ 🅰️🅱️🅾️🆎
ຈາກການລະບາດຂອງເຊື້ອ Covid-19 ຮອບ2 👿
ເຮັດໃຫ້ການຕອບສະໜອງເລືອດບໍ່ພຽງພໍຕໍ່ຄວາມຕ້ອງການຂອງຄົນເຈັບ
ສູນເລືອດແຫ່ງຊາດ ແລະ ສູນເລືອດແຂວງທົ່ວປະເທດ
ຂໍເຊີນທຸກໆທ່ານຮ່ວມບໍລິຈາກເລືອດເພື່ອຊ່ວຍເຫຼືອຄົນເຈັບທີ່ນອນປີ່ນປົວຢູ່ຕາມໂຮງໝໍຕ່າງໆທົ່ວປະເທດ🅰️🅱️🅾️🆎
ທ່ານສາມາດບໍລິຈາກເລືອດ🩸ໄດ້ທີ່ :
📍ສູນເລືອດແຫ່ງຊາດ
ຕັ້ງຢູ່ທີ່ ບ້ານຊຽງຍືນ ມ.ຈັນທະບູລີ ນະຄອນຫຼວງວຽງຈັນ
📍ສູນເລືອດແຂວງ ທົ່ວປະເທດ
ສອບຖາມຂໍ້ມູນໂທຣ: 030 548 7539
021 214 763
020 5741 6381
020 5741 6382