ອົງການກາແດງລາວ

CROIX ROUGE LAO

1974 – 1975

ອິງໃສ່ສະພາບການຂອງ ປະເທດລາວໃນເວລານັ້ນ,  ແມ່ນມີຄວາມຫຍຸ້ງຍາກສັບສົນຢ່າງສະຫຼັບສັບຊ້ອນ, ມີຫຼາຍອັນໄດ້ມີປຽ່ນແປງ,  ຂະບວນການປະຕິວັດໃນການການຕໍສູ້ກູ້ຊາດ ຂອງປະຊາຊົນລາວໄດ້ດຳເນີນໄປຢ່າງລະອິດລະອ້ຽວດຸເດືອດຂ້ຽວຂາດ ,  ເຖິງແມ່ນສັດຕູໄດ້ບຸກໂຈມຕີຢ່າງໜັກໜ່ວງທັງພາກພື້ນດີນ ແລະ ທັງອາກາດຕະຫຼອດ 24  ຊົ່ວໂມງຍິ່ງຕີ  ,  ຍິ່ງຊະນະ , ສັດຕູຍິ່ງປາລາໄຊ ສາມາດອຶດໄດ້ຖານທີ່ໝັ້ນຂອງພວກສັດຕູ  ແລະ  ພວກກຸ່ມລູກແຫຼ້ງຕີນມືຂອງພວກຈະກະພັດອະເມລິກາຢ່າງຊີ້ນເຊິງ,  ເຊິ່ງພາຍໄຕ້ການນຳພາທີ່ປີຊາສາມາດຂອງພັກປະຊາຊົນປະຕິວັດລາວຈຶ່ງໄດ້ຮັບໄຊຊະນະເປັນກ້າວໆມາ , ພວກຈະກະພັດໄດ້ປະລາໄຊ ແລະ ເຈັບແສບຢ່າງແສນສາຫັດ, ແຕ່ກອງທັບປົດປ່ອຍປະຊາຊົນລາວພັດເອົາຊະນະຢ່າງເນື່ອງນິດລຽນຕິດ ສາມາດປົດປ່ອຍແລະ ສະຖາປະນາເປັນປະເທດ ສາທາລະນະລັດ ປະຊາທິປະໄຕ ປະຊາຊົນລາວ ໃນວັນ  ທີ  2  ທັນວາປີ 1975

ສະນັ້ນ , ຈຶ່ງໄດ້ມີການປ່ຽນຊື່ ຈາກ   ສະພາກາຊາດແຫ່ງຣາຊອານາຈັກລາວ  ມາເປັນ  ສະພາກາຊາດລາວ   ດ້ານວຽກງານກໍ່ໄດ້ມມີການປັບປຸງໂຄງປະກອບສ້າງການຈັດຕັ້ງເຊິ່ງແບ່ງອອກເປັນ  2  ຮູບການຄື:

 

ກ.  ສະມາຊິກຄະນະກຳມະການກາງ  ( ຖືກແຕ່ງຕັ້ງ )

+ ສະມາຊິກຄະນະກຳມະການກາງປະກອບມີ  15  ທ່ານ.

+ ຜູ້ແທນທີ່ມາຈາກ ບັນດາພາກຂອງຣາຊອານາຈັກລາວໃນເມື່ອກ່ອນ , ຊຶ່ງໄດ້ມີການຈັດຕັ້ງໄວ້ແລ້ວ.

+ ຜູ້ແທນ ຈາກບັນດາກະຊວງກຽ່ວຂ້ອງ, ມີ 4 ກະຊວງຫຼັກໃນປະຈຸບັນ:

 

  • ກະຊວງສາທາລະນະສຸກ
  • ກະຊວງສັງຄົມສົງເຄາະ
  • ກະຊວງມະຫາດໄທ ( ພາຍໃນ )
  • ກະຊວງປ້ອງກັນແຫ່ງຊາດ

 

+ ຜູ້ແທນ  ຈາກການຈັດຕັ້ງ  ອາສາສະໝັກຊາວໜຸ່ມກາແດງ  ແລະ  ສະຕຣີກາແດງ.

 

ຂ. ບັນດາສະມາຊິກ

  • ມີຄະນະກຳມະການບໍລິຫານມີ 11 ທ່ານໃນການເຄື່ອນໄຫວ .